Aktuality

100. VÝROČIE SPOJENEJ INTERNÁTNEJ ŠKOLY

289002075_3282986151938031_1929560549362329837_n

Spojená internátna škola dnes 17.6.2022 oslávila 100. výročie založenia. Najprv to bol ústav pre slepcov, dnes je to moderná špeciálna základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých, s narušenou komunikačnou schopnosťou i kombinovane postihnutých. Slávnostné príhovory predniesli štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Svetlana Síthová a riaditeľka Spojenej internátnej školy Šarlota Múdra. Vysoko bol aj hodnotený prístup učiteľov, ktorí svojich žiakov nielen vzdelávajú, ale aj pripravujú na plnohodnotný život v spoločnosti.

Galéria