Aktuality

V levočskej nemocnici sa od stredy očkujú už aj deti

1. očkovanie deti

Vo vakcinačnom centre Nemocnice AGEL Levoča sa od stredy očkujú už aj deti od 12 rokov. Počas vyhradeného času za prítomnosti pediatra sa zaočkovalo v prvý deň 24 detí. Záujemcovia sa na očkovanie prihlasujú prostredníctvom webu korona.gov.sk.

„V rámci spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR sme otvorili možnosť očkovania aj pre mládež vo veku od 12 rokov. To znamená, že sa v našom vakcinačnom centre môžu dať zaočkovať všetky vekové kategórie, pre ktoré je očkovanie sprístupnené. Organizačným rozdielom počas očkovania tejto vekovej skupiny je prítomnosť pediatra, zdravotnej sestry z detského oddelenia, a taktiež rodiča, resp. zákonného zástupcu, ktorý dáva súhlas k samotnému očkovaniu,“ vraví námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Beáta Ružbacká, MPH.

„Na očkovanie sa prihlasujú záujemcovia prostredníctvom webu korona.gov.sk, pričom si ako možnosť zvolia naše vakcinačné centrum. Vekovú kategóriu detí od 12 rokov budeme očkovať v pravidelných intervaloch, a to každú stredu. V prípade potreby vieme zabezpečiť očkovanie aj počas iných pracovných dní. Po očkovaní je aj naďalej potrebné dodržiavanie epidemiologických opatrení v zmysle súčasných nariadení,“ dodáva námestníčka riaditeľa Beáta Ružbacká.


Užitočné informácie po očkovaní proti ochoreniu COVID-19

  1. V mieste vpichu môžete po očkovaní pociťovať bolestivosť, začervenanie a opuch.
  2. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť prejavy ako mierna horúčka, bolesť hlavy, únava a bolesť svalov. Postačujúce je podanie liekov od teploty alebo od bolesti, podľa individuálnej znášanlivosti.
  3. Prijímať dostatok tekutín.
  4. V prípade dlhšie trvajúcich ťažkostí je potrebné kontaktovať všeobecného lekára.
  5. Po očkovaní nie je vhodné užívanie alkoholických nápojov. Platí to od prvého očkovania až do ukončenia očkovania, keďže alkohol znižuje funkciu imunitného systému a môže znížiť účinok vakcíny.
  6. Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 ľudí zo 100 chránených pred týmto ochorením.
  7. Po očkovaní je nevyhnutné aj naďalej dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia. R-O-R. Rúško. Odstup. Ruky.

  

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK
martina.pavlikova@agel.sk
+421 911 169 377

Galéria