Aktuality

Testovanie COVID-19 v Levoči

covid19-4er

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na zvýšený záujem obyvateľov o absolvovanie antigénového testu Mesto Levoča opätovne otvára MOM /mobilné odberové miesto/:

1. MOM – budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči
MOM bude k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní:

  • 09.2.2021 utorok v čase od 10.00 h – 18.00 h
   s prestávkou od 13.00 h – 13.45 h
  • 10.2.2021 streda v čase od 10.00 h – 18.00 h
   s prestávkou od 13.00 h – 13.45 h
  • 11.2.2021 štvrtok v čase od 10.00 h – 18.00 h
   s prestávkou od 13.00 h – 13.45 h
  • 12.2.2021 piatok v čase od 10.00 h – 18.00 h
   s prestávkou od 13.00 h – 13.45 h
  • 13.2.2021 sobota v čase od 8.00 h – 18.00 h
   s prestávkou od 12.00 h – 12.45 h
 • Priebežne budú na MOM testovaní aj neregistrovaní obyvatelia

Rezervačný systém tu:
https://services.bookio.com/kino-usmev-namestie…/widget


PRAVIDLÁ ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Na Slovensku naďalej platí zákaz vychádzania s určeným okruhom výnimiek. Od pondelka 8. februára začína zároveň platiť COVID AUTOMAT. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Na uplatnenie viacerých výnimiek zo zákazu vychádzania je potrebný negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý nie starší ako sedem dní.

Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu bude zverejňovať.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v utorok.

KTO NEPOTREBUJE TEST

Osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

CESTA DO PRÁCE

Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od stredy 10. februára.

V okresoch v II. stupni varovania COVID automatu je potrebný od 15. februára test nie starší ako 14 dní, v I. stupni varovania 21 dní.

Ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, odporúča sa, aby sa testoval každých sedem dní. Platí to pre celé územie Slovenska, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.

Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.

Negatívny test však budú potrebovať aj osoby, ktoré pracujú z domu, a to v prípade, že sa chystajú napríklad do banky, na poštu či do výdajne eshopu.

KDE JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky povolené hromadné podujatie
 • výdajné miesto eshopu cestu a iných obchodov
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
 • cesta na najbližší zberný dvor pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania.
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska
 • zdravotnícke zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • lekáreň
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti.
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • súdne pojednávanie
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu

CHATY A STRETÁVANIE SA S INÝMI ĽUĎMI

Povolené sú len cesty do prírody, stretávanie sa s inými ľuďmi, ako sú členovia vašej domácnosti, je stále zakázané, z tohto dôvodu sú zakázané aj chaty.