Aktuality

ELEKTRONICKÉ SAMOSČÍTANIE OBYVATEĽOV SA SKONČILO!

sobd2021-logo2

Vážení Levočania,

elektronické samosčítanie obyvateľov 2021 sa skončilo 31. 3. 2021.

V meste Levoča sa týmto spôsobom sčítalo 11303 povinných osôb, čo je 77,33 % z odhadovaného počtu obyvateľov mesta.

Ďakujeme!

Na nesčítaných obyvateľov čaká asistované sčítanie.

O dátume jeho začiatku a podmienkach jeho vykonania Vás budeme včas informovať.

Mestský úrad Levoča

 

 

 

 

Galéria