Aktuality

Levoča začala s prestavbou Námestia Majstra Pavla – II. etapa, časť C

poklepanie 1

Slávnostným poklepaním základného kameňa stavby dnes v skorých popoludňajších hodinách pokračuje mesto Levoča v  prestavbe Námestia Majstra Pavla.

Dňa 10.5.2021 bola podpísaná zmluva s dodávateľom, ktorý vyšiel z verejného obstarávania. Predmetom bude komplexná rekonštrukcia infraštruktúry, vodovodu, kanalizácie , silno prúdových a slaboprúdových rozvodov, ako aj verejného osvetlenia. Súčasťou týchto prác bude archeologický prieskum, slúžiaci na  zdokumentovanie  vecí historického významu, ktoré sa nachádzajú pod povrchom. Následne tak, ako to bolo v predošlej etape, kontinuálne bude pokračovať položenie kameňa na ceste a chodníku, ktorý chce mesto rekonštruovať a predĺžiť až po Mäsiarsku ulicu. Zmenou oproti pôvodnému projektu je, že z plochy, kde sa nachádzajú vzrastlé stromy, sme akceptovali stanovisko obyvateľov mesta a odstránených bude len 5 stromov, ktoré po novom dendrologickom posúdení sú určené na výrub. Výhodou mesta je, že víťazom vo verejnom obstarávaní bola firma Eurovia SK, a.s., ktorá bola dodávateľom prestavby predošlej časti námestia. S jej prácou a kvalitou je mesto spokojné, a to dáva predpoklad, že aj táto časť rekonštrukcie, ktorá je technický náročná, bude realizovaná úspešne.

Realizácia prác prinesie v časti dopravy určité obmedzenia, preto prosíme všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta o trpezlivosť a pochopenie. Celkový náklad stavby je 1 211 tis eur. Prostriedky na túto investíciu sme získali z MF SR, kapitoly na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Predpokladané ukončenie prác je december 2021.

 

 

Galéria