Aktuality

Poľsko – slovenský workshop „Ako rozvíjať produkt cestovného ruchu so zreteľom na ochranu vzácnych prírodných zdrojov“

1631522779824

Dňa 13. septembra 2021 v novom sídle verejnej knižnice v Przysietnicy -Barcice  Jacek Lelek, primátor mesta Stary Sacz a Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča  spoločne otvorili poľsko – slovenský workshop s názvom „Ako rozvíjať produkt cestovného ruchu so zreteľom na ochranu vzácnych prírodných zdrojov“.

Workshop sa realizoval  v rámci projektu „PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejská Góra a Levočské Dolina“ spolufinancovaného z prostriedkov EFRR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Gmina Stary Sacz je vedúcim partnerom projektu a Mesto Levoča partnerom projektu.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia štátnej, verejnej správy, vlastníci objektov, atraktivít, podnikateľské subjekty z oblasti cestovného ruchu,  zástupcovia z oblasti multimediálnych a informačných systémov, audiovizuálnych systémov a systémov integrácie a riadenia objektov (napr. auly, kongresové sály, hotely, zábavné, oddychové centrá a podobne) z poľsko- slovenského pohraničia.

Obsahom workshopu boli odborné prednášky zamerané na oblasti:

  • čo je magnetom cestovného ruchu v poľsko – slovenskom pohraničí,
  • poznajú subjekty z odvetvia cestovného ruchu ponuku cestovného ruchu prepojenú s prírodným potenciálom regiónu (často ponorení do svojho podnikania nevidíme aký je potenciál a ponuka nášho suseda),
  • aký vplyv majú subjekty z odvetvia cestovného ruchu na ochranu prírody,
  • ako môžeme vo svojej ponuke zdôrazniť prírodné hodnoty,
  • čím sa môžeme odlíšiť od ponuky iných poľských a európskych regiónov,
  • ako sa naučiť prezentovať svoju ponuku a o nej hovoriť v kontexte ochrany prírodného dedičstva doliny Popradu s jej prírodným , kultúrnym a krajinným bohatstvom.

Praktická časť workshopu sa sústredila na dva tematické okruhy:

Alternatívne a inovatívne spôsoby sprístupňovania vzácneho prírodného dedičstva a zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a štátnou správou v oblasti ochrany prírodného dedičstva.

Na záver workshopu obaja primátori uviedli, že rozvoj cestovného ruchu patrí v poľsko-slovenskom pohraničí medi nevyhnutné činnosti, ktoré sú potrebné pre nás všetkých. Z toho dôvodu už dlhodobo spoločne  premýšľame ako sprístupňovať turistom vzácne prírodné územie a súčasne sa snažiť zachovať životné prostredie v čo najviac nedotknutom stave. Tento spoločný projekt je toho dôkazom ako nájsť riešenia, ktoré budú uspokojivé pre všetky cieľové skupiny a prispejú k harmonickému a udržateľnému rozvoju oboch miest a pohraničia.

Galéria