Aktuality

Podmienky predaja suvenírovej bankovky v nominálnej hodnote 0 Eur s motívom MARIÁNSKA HORA LEVOČA

Celkový náklad: 10 000 kusov

Počet kusov na predaj:  8200 kusov

Cena: 3 €/kus

Miesto predaja: Informačná kancelária mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.58 v Levoči

Čas predaja:
30.06.2021 od 08.00 hod.do 20.00 hod.
01.07.2021 od 09.00 hod. do 18.00 hod.
02.07.2021  od 08.00 hod.do  20.00 hod.
03.07.2021  od 09.00 hod. do 17.00 hod.
04.07.2021  od  08.00 hod do 17.00 hod.
05.07.2021 do 30.09. 2021 (pondelok – nedeľa ) od 09.00 hod. – 12.00 hod., 12.30 hod. – 17.00 hod.
01.10.2021 do výpredaja (pondelok – piatok) od 08.30 hod. – 12.00 hod., 12.30 hod. – 16.30 hod.

Predaj začína od čísla:101:

  • nie je možný výber konkrétneho čísla/ sériového čísla. Predaj  bankoviek bude realizovaný  podľa poradových čísiel,
  • Limit: čísla 101 -1000 ako aj ročníkové čísla 1900 -2021 -5 kusov na osobu,
  • predaj ostatných čísiel bankoviek je neobmedzený/nie je limitovaný,
  • je možnosť aj kombinácie vyššie uvedených limitov (možnosť zakúpiť 5 kusov nízkych alebo ročníkových čísiel a k tomu neobmedzený počet vyšších čísiel).

 

V Levoči, dňa 03.06.2021

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor mesta

Galéria