Aktuality

Podmienky predaja suvenírovej bankovky v nominálnej hodnote 0 Eur s motívom MARIÁNSKA HORA LEVOČA

front_page

Celkový náklad: 10 000 kusov
Počet kusov na predaj:  8200 kusov
Cena: 3 €/kus

Miesto predaja: Informačná kancelária mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.58 v Levoči

Čas predaja:
30.06.2021 od 08.00 hod.do 20.00 hod.
01.07.2021 od 09.00 hod. do 18.00 hod.
02.07.2021  od 08.00 hod.do  20.00 hod.
03.07.2021  od 09.00 hod. do 17.00 hod.
04.07.2021  od  08.00 hod do 17.00 hod.
05.07.2021 do 30.09. 2021 (pondelok – nedeľa ) od 09.00 hod. – 12.00 hod., 12.30 hod. – 17.00 hod.
01.10.2021 do výpredaja (pondelok – piatok) od 08.30 hod. – 12.00 hod., 12.30 hod. – 16.30 hod.

Predajné limity sú stanovené nasledovne:
Predaj bude prebiehať bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Predaj  bankoviek bude realizovaný  podľa poradových čísiel.
Predaj začína od čísla 101.
Čísla 101-1000:  2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Čísla 1900-2021-ročníkové čísla: 2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Čísla s prítlačou Anniversary: 2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Ostatné čísla: neobmedzene bez možnosti výberu.