Aktuality

OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

245635872_3103275469909101_7279769698079749062_n

Symbolika jesene je spájaná so seniormi a mesiac október bol vyhlásený v roku 1990 za Mesiac úcty k starším. K úcte neodmysliteľne patrí vďačnosť, preto Mestské kultúrne stredisko a Mesto Levoča pripravilo pre našich seniorov spoločensko- kultúrny program. Dňa 13.10.2021 v kine Úsmev primátor Ing. Miroslav Vilkovský, MBA všetkých srdečne privítal a zaželal im príjemný zážitok z kultúrneho programu ZUŠ a z premietania filmu Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. Nezabúdajme, že staroba nie je choroba, ale je každodennou súčasťou nášho života.

Galéria