Aktuality

Nový riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča Ing. František Lešundák ,,Bez oddaných a profesionálnych pracovníkov nikto nič nedokáže“

img

Ste novým riaditeľom Nemocnice AGEL Levoča od 5. mája. Čo pre Vás prijatie tohto postu znamená?

Toto je veľmi sugestívna otázka, vzhľadom na skutočnosť, že pre mňa to znamená návrat po 18 rokoch opätovne na východ Slovenska z Prahy, kde žijem už 18 rokov. Je to pre mňa veľmi senzitívne vzhľadom na to, že otec pochádza zo Svitu (resp. Batizovce), mama zo Šariša, ja som žil vo Svite následne i v Prešove a cez Levoču som prechádzal, okolo nemocnice, minimálne 100 krát a nikdy ma nenapadlo, že tam raz budem riaditeľom. Samozrejme, je to pre mňa veľká výzva a zodpovednosť.

Aké sú Vaše najdôležitejšie priority pre najbližšie obdobie?

Priority sú viac menej načrtnuté medicínskym vedením skupiny AGEL SK a ja sa ich budem snažiť naplniť. Ide o princíp posilňovať v nemocniciach to, čo je dobré a citlivo sa snažiť postupne reprofilizovat slabšie oblasti. Nemocnica AGEL Levoča má silné postavenie a výborné meno vo viacerých oblastiach, či už je to neurológia, dlhodobá intenzívna starostlivosť, psychiatria, ale aj ďalšie medicínske odvetvia.

V akej celkovej kondícii sa levočská nemocnica nachádza? Čo sú jej najsilnejšie stránky?

Veľmi ťažko je hovoriť o silnom poznaní daného stavu v tak krátkom čase. Skôr sa zoznamujem so situáciou. Je potrebné ale povedať, že mám silnú podporu tak medicínskeho, technického vedenia AGEL SK, ako aj ostatných podporných odborov a útvarov. K silným stránkam v každom prípade patria ľudia. Bez oddaných a v prípade nemocnice i profesionálnych pracovníkov nikto nič nedokáže. Ešte možno za zmienku stojí areál nemocnice, myslím tým park.

Pripravujete pre najbližšie obdobie nejaké zásadné zmeny v rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti?

Najväčšia zmena bude v spustení urgentného príjmu v nových krásnych priestoroch s moderným prístrojovým a technologickým vybavením. Postupne napĺňaním vízie medicínskeho vedenia AGEL SK, by mala byť aj užšia spolupráca nemocníc „na Spiši“. K tomu ale potrebujem ešte získať viac informácií.

Obyvatelia Levoče a spádovej oblasti čakajú na dokončenie nového urgentného príjmu. Kedy by prví pacienti mohli nové moderné priestory začať využívať?

Spustenie urgentného príjmu ako takého, so všetkým čo k nemu patrí, nie je úplne v našich rukách. Musíme byť zaradený do zoznamu urgentných príjmov MZ SR (čo v tomto ešte stále covidovom období nie je úplne jednoduché) a musíme mať výkony zmluvne zaistené u zdravotných poisťovní, na čom pracujeme. Chcem ale potešiť obyvateľov Levoče a spádovej oblasti, že aj napriek tomu intenzívne pripravujeme krásne nové priestory na využitie pre ambulantný sektor. Pôjde o  presun súčasných ambulancií zo starých budov, konkrétne ambulancií všeobecného lekárstva, pohotovostnej služby, ako ja ambulancií internej a chirurgickej najneskoršie k 1.júlu 2021. Prehodnocujeme i možnosti spustenia Ústavnej pohotovostnej služby (ambulancií internej a chirurgickej po pracovnej dobe a v čase sviatkov a víkendov). Našou snahou je čo najskôr a v najväčšom rozsahu využívať túto jedinečnú investíciu.

Nie je tajomstvom, že jeden z najväčších problémov nemocníc je nedostatok lekárov a sestier. Aká je momentálna situácia v levočskej nemocnici, ktoré pozície potrebujete urgentne obsadiť?

Odpoviem na otázku otázkou, ktorá nemocnica má dostatok zdravotného personálu? Z lekárov by sme určite privítali pracovníkov na OIAM. U sestier je nedostatok permanentný, či už z dôvodu bežnej alebo prirodzenej fluktuácie – odchod do dôchodku, na materskú dovolenku a pod.

Podmienky vyhlášky MZ SR o zabezpečení zdravotnej starostlivosti samozrejme spĺňame, ale tieto stanovené počty vyhláškou nie vždy zabezpečujú starostlivosť, akú by si pacienti predstavovali a našou snahou je, aby boli spokojní. Spolupracujeme však so školami ako v regióne tak v kraji a táto spolupráca sa bude ešte prehlbovať.

Máte skúsenosti z pôsobenia v zdravotníctve na Slovensku aj v Čechách, čo je pre obe krajiny spoločné a v čom je najväčší rozdiel?

Áno, pôsobil som tak v Českej republike ako aj na Slovensku. Na prvý pohľad sa zdajú obe krajiny podobné, ale pri detailnejšom poznaní veci, sú rozdiely vcelku veľké, od mentality ľudí, cez určité rozdiely v hodnotách, až po riadenie zdravotníctva. V ČR je financovanie nemocníc zabezpečené prostredníctvom tzv. Úhradovej vyhlášky, ktorá sa vydáva každý rok a jasne stanovuje, koľko sa zaplatí za dané výkony. Fakultné nemocnice (na Slovensku Univerzitné nemocnice ) sú tak isto vo vlastníctve štátu a riadi ich MZ ČR, nemajú dlhy. Dlh UNB vo výške 250 mil. eur je úrovni celoročných výnosov-tržieb cca 3. v poradí najväčšej českej FN ( je ich tam 9).

V ČR sú pomerne silné krajské nemocnice, ktoré vlastnia kraje a prosperujú veľmi dobre. Ide dokonca o krajské nemocnice na úrovni FN s počtom zamestnancov 3 – 5 tisíc ( České Budejovice, Liberec, Pardubice, Zlín, Jihlava). Platová úroveň zamestnancov je na trochu vyššej úrovni ako na Slovensku. Neplatí tam platobný automat, ktorým je zabezpečené rovnostárstvo. Je to viac diferencované a často sa využívajú aj zmluvné mzdy. Toto je veľká téma nielen z pohľadu porovnania, ale aj inšpirácie pre našu prácu.

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

martina.pavlikova@agel.sk

+421 911 169 377

                                   

 

Galéria