Aktuality

100 rokov Dychovej hudby mesta Levoča

208303875_3025364931033489_5928301043218857921_n

Pri príležitosti 100. výročia založenia Dychovej hudby mesta Levoča udelil primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA Cenu primátora mesta členom DHML za významný podiel na kultúrnom a spoločenskom živote, úspešné účinkovanie, propagáciu a udržiavanie tradície dychovej hudby v našom meste.

100 rokov je krásny vek, vek, ktorému je potrebné vzdať úctu.

Dychová hudba mesta Levoča vznikla v roku 1921 a neustále spríjemňuje rôzne spoločenské príležitosti v meste i okolí.

Jej historický význam, ako predstaviteľky regionálnej kultúry, amatérskeho charakteru je nepochybný.

V súčasnosti DH ML vedie dirigent Vladimír Tomko. Svojou činnosťou prispieva v letnom období k spestreniu turistickej sezóny, prezentácii na slávnostných podujatiach mesta i širokého okolia.

Za 100 rokov z Dychovej hudby mesta Levoča vyrástlo významné hudobné teleso, známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Galéria