Aktuality

100 rokov Dychovej hudby mesta Levoča

Pri príležitosti 100. výročia založenia Dychovej hudby mesta Levoča udelil primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA Cenu primátora mesta členom DHML za významný podiel na kultúrnom a spoločenskom živote, úspešné účinkovanie, propagáciu a udržiavanie tradície dychovej hudby v našom meste.

100 rokov je krásny vek, vek, ktorému je potrebné vzdať úctu.

Dychová hudba mesta Levoča vznikla v roku 1921 a neustále spríjemňuje rôzne spoločenské príležitosti v meste i okolí.

Jej historický význam, ako predstaviteľky regionálnej kultúry, amatérskeho charakteru je nepochybný.

V súčasnosti DH ML vedie dirigent Vladimír Tomko. Svojou činnosťou prispieva v letnom období k spestreniu turistickej sezóny, prezentácii na slávnostných podujatiach mesta i širokého okolia.

Za 100 rokov z Dychovej hudby mesta Levoča vyrástlo významné hudobné teleso, známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Galéria