Aktuality

Ocenenie Biele srdce 2020 našlo svojich nositeľov aj v čase koronakrízy

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj tento rok ocenila niekoľko výnimočných osobností z oblasti zdravotníctva. Prestížne ocenenia BIELE SRDCE si 25. septembra 2020 odnieslo 31 sestier a pôrodných asistentiek.

Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej je Biele srdce symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tento celosvetový symbol asociuje povolanie a poslanie sestier už viac ako 20 rokov.

Laureátkami boli aj dámy, ktoré majú niečo spoločné s našim mestom. Dovolíme si ich Vám predstaviť.


Ocenenie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi získala aj pani Katarína Žiltová

Magisterka Katarína Žiltová začala po skončení Strednej zdravotníckej školy v Levoči vykonávať svoje povolanie na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, na oddelení urgentnej medicíny a neskôr aj v ambulancii záchrannej zdravotnej služby.

Keď tieto pracoviská musela z osobných dôvodov neskôr opustiť, našla uplatnenie v špecializovanej očnej ambulancii, kde sa aktívne venuje pacientom so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý v prípade neliečenia môže spôsobiť nezvratné poškodenia oka až stratu zraku. V popredí jej práce je okrem praktických zručností hlavne edukácia pacientov. Dlhoročne pracuje ako hospodárka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Levoči.


Ocenenie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka získala aj pani Marta Müllerová

Magisterka Marta Müllerová je výnimočnou sestrou v profesionálnom i ľudskom rozmere. V zdravotníctve pracuje od ukončenia vzdelania na Strednej zdravotníckej škole v Levoči už 41 rokov. V súčasnosti ako manažérka na pozícii námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici AGEL Krompachy.

Nezabudla ani na čas, ktorý strávila ako sestra pri lôžku, čo potvrdzuje aktívnou spoluprácou s občianskymi združeniami Červený nos – Clowndoctors, ktorých liekom je smiech a rozveselenie detských pacientov, ďalej so združením Humanita pre život, ktoré pomáha deťom so zdravotným hendikepom.

Svoje odborné skúsenosti zúročila aj pri humanitnom čine, keď zachránila život cyklistu, ktorý nezvládol riadenie a pri úraze upadol do bezvedomia. Sestra Marta bola aj garantom projektu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom PROHIBIT.