Aktuality

Levočská nemocnica oslavuje 120. narodeniny

i_6233763

Od prvého slávnostného otvorenia Nemocnice AGEL Levoča ubehlo už úctyhodných  120 rokov. Nemocnica bola otvorená presne 14. októbra v roku 1900. V priebehu týchto rokov prešla obrovským vývojom a viacerými zmenami. Poskytuje  regionálnu  ústavnú  a  ambulantnú  zdravotnú starostlivosť, pričom vybrané oddelenia nemocnice majú aj nadregionálny charakter, čo dokazujú aj medzinárodné ocenenia.

V čase svojho otvorenia levočskú nemocnicu tvorili ju tri budovy, ktoré stáli uprostred zeleného  parku. Personálne ju zabezpečovali ošetrovateľky chorých a slabých a spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Vtedajšia tlač o levočskej nemocnici  písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti nielen  z celého Spiša, zahraničia a dokonca aj z USA. V rokoch 1902 až 1904 začala výstavba sirotinca, ktorý bol tiež  v areáli nemocnice. Sirotinec bol slávnostne otvorený 28. augusta 1904 a dnes sa v tejto budove nachádza  detské oddelenie. Nasledovala výstavba nových pavilónov a v nemocnici pribudli nové oddelenia. Po oslobodení Levoče, začiatkom roku 1945 sa zlúčila štátna nemocnica  so súkromnou nemocnicou Gustáva Hermana a vznikla jedna štátna nemocnica.

V päťdesiatych rokoch tu bola vybudovaná okresná transfúzna stanica a zriadené očné oddelenie s 30 lôžkami. O desaťročie neskôr pribudlo zmodernizované chirurgické oddelenie a RTG pracovisko. V roku 1971 bolo vybudované oddelenie klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia.

Levočská nemocnica, s pôvodným názvom Všeobecná nemocnica s poliklinikou, je od roku  2008 členom skupiny AGEL. Na základe členstva v skupine nemocnica prijala s účinnosťou od 1. augusta 2020 nový názov, a to Nemocnica AGEL Levoča a.s. V  nedávnej  dobe  zaviedla  Nemocnica  AGEL Levoča  nové  spektrum  vyšetrovacích  a  liečebných  metód  v  chirurgii,  ktoré  sledujú  najmodernejšie  trendy.  Príkladom sú napríklad úspešné zákroky bariatrickej chirurgie. ,,Bariatrická chirurgia, alebo dnes už správnejšie metabolická chirurgia, je určená pacientom s výraznou až morbídnou obezitou, respektíve s obezitou III. a II: stupňa. Sú to ľudia, ktorý majú index  BMI ≥ 40 kg/m2,“ hovorí primár Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Lukáš Kokorák,

„Významným dňom pre naše neurologické oddelenie bol 13.august 2019, keďže mu boli udelené medzinárodné ocenenia ESO – zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Kritériá kvality sa vyhodnocovali na základe zadaných informácií, ktoré lekári neurologického oddelenia zasielali do národných a medzinárodných registrov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř.

Už rok v areáli nemocnice prebieha výstavba nového urgentného príjmu, ktorý by mal byť dokončený v máji 2021.  Na financovaní projektu v celkovej hodnote 4 811 229,88 EUR, sa 10% podieľa nemocnica. Ostatnú časť tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK
martina.pavlikova@agel.sk
+421 911 169 377

Galéria