Aktuality

Sympózium a diskusné fórum MFVH 2018

Sympózium a diskusné fórum – 21. 7. 2018 – zhrnutie

Po realizácii Medzinárodného festivalu vežovej hudby sa v priestoroch Modrého salónika pri kongresovej sále mestského divadla uskutočnilo stretnutie všetkých členov Brass Collegia a kapelníkov ostatných zoskupení v meste Levoča ako i verejnosti predovšetkým z oblasti dychovej hudby (najmä Dychovej hudby mesta Levoča).

Vedúci miestneho zoskupenia (p. Vladimír Tomko) v krátkosti zhrnul výsledky a dojmy aktuálneho ročníka, pričom upriamil pozornosť na zvyšujúcu sa účasť obecenstva predovšetkým z Maďarska, Poľska a Česka, no vyzdvihol i podporu domáceho obecenstva. Do diskusie sa zapojili i vedúci kapelníci ostatných zoskupení a poďakovali sa organizátorovi za zotrvanie v realizácii festivalu napriek čoraz náročnejšiemu finančnému zabezpečeniu podujatia. Za pozitívum bol tiež považovaný sprievodný program, ktorý prebiehal pod arkádami balkóna radnice – rezbársky plenér Majstra Pavla, ktorý vhodne dopĺňal hudobný festival po vizuálnej stránke. Obecenstvo tak malo možnosť na rovnakom mieste prežiť  hudobný i vizuálny umelecký zážitok a to považovali všetci aktívni i pasívni účastníci festivalu za výborné spojenie.

Po zhodnotení aktuálneho ročníka sa účastníci dohodli na budúcoročnej spolupráci, spresnil sa termín festivalu ako i navrhla možnosť zapojenia ďalšiej krajinu bývalej V4 – Česko. P. Tomko sa zaviazal osloviť viacero súborov vežových hudieb z Česka s tým, že o výsledku týchto jednaní bude včas informovať organizátora festivalu ako i ostatné – už tradičné – zoskupenia a rovnako navrhne i spoločnú tému MFVH 2019.

Všetci účastníci diskusného fóra sa zhodli na závere, že takýto festival je v prostredí SR ale i zahraničia ojedinelý a je potrebné pokračovať v jeho realizácii. Okrem motivácie na ďalšiu tvorbu, nácvik nového repertoáru a obohacovania profesionálnych kvalít hráčov, sú takého podujatia skvelou príležitosťou na upevňovanie vzťahov medzi hudobníkmi, udržiavanie a budovanie nového obecenstva, ako i motivácia pre mladé talenty nielen z oblasti dychových hudobných nástrojov. Je nesporné, že takýto festival patrí do historického mesta, akým je Levoča a pomáha dotvárať jeho kolorit a genius loci, ktorý vítajú jeho obyvatelia i početní návštevníci. Je neodmysliteľnou sa kontinuálnou súčasťou kvalitného umeleckého a kultúrneho života v meste zapísanom do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.