Agendy

Denné centrá – Občan

Denné centrum seniorov sídli na Námestí Majstra Pavla 50 v Levoči. V súčasnej dobe má okolo 200 členov. Za člena denného centra sa môžete prihlásiť záujemca v  priamo v centre . Mesto Levoča má v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadené 1 denné centrum. Slúži svojim členom ako kultúrno-spoločenské stredisko.
Prevádzková doba je v pracovných dňoch od 10,00 do 16,00 hod.

Denné centrum seniorov slúži občanom, ktorí:

  • sú poberateľmi starobného dôchodku
  • majú nepriaznivý zdravotný stav (invalidní dôchodcovia)

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete doručiť osobne v dennom centre, poslať poštou, alebo zaslať na e-mailovú adresu: dc.le@levoca.sk

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa