Starý Sacz (PL)

Starý Sacz (PL)

Starý priateľ a výborný partner – Starý Sącz

Starý Sącz sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve v okrese Powiat nowosadecki. Ide o prvé zahraničné mesto, s ktorým Levoča nadviazala partnerstvo ešte v roku 1996. V roku 2003 primátori miest podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci a rozvoji oboch miest.

Starý Sącz je jedno z najstarších miest v Poľsku nachádzajúcich sa v údolí riek Dunajec a Poprad, na historickej jantárovej trase. V roku 1257 daroval Boleslav V. Stydlivý tamojšie panstvo svojej žene, uhorskej princeznej Kinge Poľskej. K tomuto dátumu sa udáva vznik obce. V roku 1358 získal Starý Sącz Magdeburské právo. Kinga tu založila kláštor klarisiek a po stáročia bola najdôležitejšou postavou mesta a jeho okolia. Ľudia boli presvedčení o jej svätosti a o zázrakoch, ktoré tu vykonala. V roku 1999 to potvrdil pápež Ján Pavol II. na miestnom cintoríne. „Nádherné hory, blízke i vzdialené, prudké rieky a potoky, bujná a nezvyčajná vegetácia, bohatstvo sveta zvierat, očarujúce mestá a dobre udržiavané dedinky, bohatstvo minerálnych vôd a klimatické vlastnosti priaznivé pre človeka, bohatstvo materiálu, kultúrne dedičstvo, významné kultúrne podujatia, láskavosť a pokora ducha obyvateľov – to všetko spolu vytvára v Starom Sączi a jeho okolí jedinečné podmienky, ktoré umožňujú a oprávňujú vnímať cestovný ruch a rekreáciu ako dôležitý faktor hospodárskeho rozvoja v miestnom meradle,“ píše sa na webstránke mesta.

Podobne ako Levoča sa aj jej poľský partner vyznačuje sakrálnymi pamiatkami a charakteristickou architektúrou. Staré námestie v meste je príkladom stredovekej architektúry. Barokovými polychrómami je zdobený kláštorný gotický Kostol Najsvätejšej trojice. Genius loci Starého Sączu priťahuje umelcov, ľudia, ktorí tu žijú, sú priateľskí  a otvorení kultúre. Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia počas roka patria Starosadecké slávnosti dávnej hudby, Jarmok remesiel, divadelné festivaly (Jesenný divadelný festival, KAWKA Festival) a ďalšie podujatia navodzujúce stredovekú atmosféru. V Galérii IMO, ktorá je samostatnou jednotkou pôsobiacou v rámci organizačných štruktúr Centra kultúry a umenia, udržiavajú dlhoročnú tradíciu letných Medzinárodných maliarskych dielní, počas ktorých do mesta prichádzajú umelci z celého sveta. Jedinečnou medzinárodnou iniciatívou je bienále umenia Via Carpatia, ktorého 1. ročník sa konal na prelome rokov 2021/2022. Toto podujatie je určené umelcom do 40 rokov z oblastí nachádzajúcich sa pozdĺž skutočnej a metaforickej Via Carpatia od Klaipedy pri Baltskom mori po Solún pri Egejskom mori.

Levoča sa so Starým Sączom dlhoročne zapájajú do výziev programu cezhraničnej spolupráce INTERREG POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA. V 1. programovacom období v rokoch 2004 – 2006 sa v rámci nej zrekonštruovalo átrium mestského divadla. Vďaka partnerstvu so Starým Sączom sa vtedy realizovalo aj niekoľko kultúrnych podujatí – letný kultúrny festival Dni Majstra Pavla, v rámci ktorého sa uskutočnil Karpatský remeselný trh, Plenér Majstra Pavla, neskôr aj podujatie Zimné radovánky na snehu.

Počas 2. programovacieho obdobia realizovali spoločný projekt Starý Sącz a Levoča – karpatské mestečká s klímou. Novátorský cezhraničný produkt kultúrnej turistiky, v rámci ktorého sa v rokoch 2009 – 2011 sa uskutočnili Dni Majstra Pavla, označilo sa niekoľko ulíc,  prevádzok, osadili sa informačné tabule, uskutočnili workshopy, súťaže, vytvorila mobilná aplikácia a spracovala brožúrka Starý Sącz a Levoča – karpatské mestečká s klímou. Posledným bodom projektu bola záverečná konferencia.

V treťom programovacom období v rokoch 2017 – 2018 bol realizovaný projekt Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol. Vďaka nemu prebehlo reštaurovanie a modernizácia kultúrnej pamiatky Fontány dobročinnosti. Uskutočnilo sa odborné sympózium na tému ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva – Medzinárodná vedecká konferencia Majster Pavol z Levoče. Výstupom bolo vypracovanie a vydanie najnovšej kolektívnej monografie zostavenej z príspevkov odborníkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii venovanej Majstrovi Pavlovi v decembri 2017. V troch celkoch publikácia prezentuje najnovšie poznatky historických, umeleckohistorických a reštaurátorských výskumov doby a diela tohto neskorogotického rezbára. Vydavateľom 170-stranovej  monografie bolo Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči.

V roku 2018 bol realizovaný projekt Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Sączi a Levoči, vďaka ktorému došlo k vybaveniu a zmodernizovaniu interiéru veže Baziliky sv. Jakuba. Uskutočnili sa workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

V rokoch 2019 – 2021 bol realizovaný jeden z najväčších projektov PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Starý Sącz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina. Vďaka tomuto projektu bol vybudovaný multifunkčný areál Žabia cesta, realizované konferencie, workshopy, vyhotovené spoty a propagačné materiály aj populárno-náučná publikácia „Žabia cesta“, ktorá získala 1. miesto v súťaži NAJ propagačný materiál Slovenska. V partnerskom meste vytvorili Lesné mólo – chodník v korunách stromov, ktorý umožňuje pozorovanie prírody inovačným a neinvazívnym spôsobom.

Mestá plánujú spolupracovať naďalej, aktuálne sa pracuje na ďalšom možnom spoločnom projekte Revitalizácia amfiteátra. Ak mestá vo výzve uspejú, Levoča by sa o pár rokov mohla tešiť z nového kultúrno-spoločenského priestoru. Držme si spoločne palce.

 

https://starysacz.um.gov.pl/