Podujatia

VÝBER ZO ZBIERKY GALÉRIE

272331671_3011570942486571_5192781676521557939_n

Prvou tohoročnou výstavou je kolektívna výstava zo zbierky Galérie mesta Levoča. Sú to výtvarné diela, ktoré darovali mestu výtvarníci pri príležitosti ich samostatných výstav. Takto vznikla v posledných rokoch hodnotná zbierka s množstvom krásnych a rozmanitých diel.

Keď sa obraz alebo objekt divákovi nepáči, neponúka mu žiadny obsah alebo mu vôbec nič nehovorí, nemusí to znamenať, že príjemca nie je dosť inteligentný alebo samotné dielo je nehodnotné. Neuzavretý človek sa stále mení – hľadá a azda dobre vie, že to, čo dnes nevidí, zajtra môže pre seba objaviť. Rozmanitosť vychádza na povrch a drží sa hore, ale jednota je dole v zemi vo vnútri nášho vedomia. Vedci tento princíp nazývajú jednotná teória poľa. Každý človek ju má vo svojom vnútri a je to zároveň prameň, z ktorého sa skladajú všetky veci a naša skutočnosť. Všetko vychádza z tohto poľa, každá myšlienka a každá vec. Každé dielo nesie v sebe záznam myslenia a vnímania neustále meniaceho sa sveta. Umenie nás učí pozerať sa na iných ľudí nie ako na nepriateľov, ale ako na svojich kamarátov. Umenie nám ukazuje možnosti, ako sa pozerať na svet a spolu komunikovať.

V našej zbierke sa nachádzajú grafiky Dana O’Neilla, ktorý roky pracuje s litografiou (tlačou z kameňa), ornamentálna suchá ihla od Svätopluka Mikytu a miniatúrna aquatinta od Emílie Blaškovej s názvom Hore nohami. Maľby Vojtecha Kolenčíka a Petra Lipkoviča zobrazujú abstraktnosť toho čo nepoznáme, toho čo nie je možné vidieť, ale zároveň niečoho silne cíteného a intenzívne prežitého. Lenonid Tiškov nám zanechal fotografie zo svojej veľkej série, pri ktorej cestuje so svojím vlastným – osobným mesiacom po celom svete a umiestňuje ho na miesta v jedinečnej situácii na zemi. V zbierke je prostredníctvom diel Petra Veselého, Eduarda Antala a Ľudovíta Hološku zastúpené aj minimalistické videnie.

Súčasťou zbierky sú aj lokálni umelci a výtvarníci, ktorí sa narodili alebo istý čas pôsobili v Levoči a majú k tomuto mestu osobitý vzťah. Fotografia Petra Župníka, maľba Petra Krupu, busta Kolomana Sokola od Jána Frančáka, sádrový odliatok mince od pána Činovského, či zátišie namaľované na látku s potlačou slovenského cyklistického zväzu od Jaroslava Švestku. Vystavené sú aj ukážky z ilustratívnej tvorby Renáty Milčákovej a Mareka Mertinka. Perforovaná kresba červeného domu Slavomíra Zombeka evokuje teplo domova, ale ako to raz povedal Leonard Cohen: vo všetkom je prasklina alebo dierka, a tak sa dovnútra dostáva svetlo.

Táto výstava je súčasne aj istým časovým prierezom, zhŕňa všetko, čo sa za posledné roky odohralo v priestore levočskej galérie. Po prvý raz na nej môžete vidieť vyše tridsať diel zastúpených v našej zbierke, ktorá dúfam, bude naďalej rásť. Na tento svet je potrebné sa pozerať. Môže to byť miestami strašný, drsný a chladný svet, ale stále je očarujúco krásny. Stačí to len vnímať.

Výstava potrvá do 6. marca 2022

Informácie

Námestie Majstra Pavla 43, Levoča

Galéria