Podujatia

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

1

Počas Týždňa slovenských knižníc vám po vrátení všetkých kníh odpustíme všetky upomienky. Počas tohto týždňa sa môžu noví čitatelia zaregistrovať v knižnici za symbolických 10 centov.

Informácie

Námestie Majstra Pavla 58, Levoča

Galéria