Podujatia

TAJOMNÝ CHRÁM – Podujatie pre chorobu zrušené

tajomny-chram-event copy

7. august 2021 – 17:00

TAJOMNÝ CHRÁM

Bazilika sv. Jakuba, Levoča

Art Pilgrims Duo prináša predovšetkým súčasnú vážnu hudbu, ktorá dokáže povzniesť ducha skúsených poslucháčov, ako i neštudovaných uší. Začínalo v zostave dvoch gitár, momentálne má podobu dua violoncello-gitara.

Cellista Lukáš Svoboda, absolvent JAMU v Brne, ktorý ako sólista vystúpil s Plzeňskou filharmóniou, Janáčkovým akademickým orchestrom, Brno Contemporary Orchestra, Filharmóniou Gustava Mahlera, Komorným orchestrom Musica Nova a ďalšími. Od roku 2011 je členom Filharmónie Brno. V roku 2015 bol prizvaný k natočeniu violoncellovej sonáty Pavla Zemka Nováka na jeho profilové CD. Je zakládajúcim členom Slovanského kvarteta. V súčasnosti pôsobí ako druhý koncertmajster v orchestri Czech virtuosi.

Gitarista Ľubomír Kopkáš taktiež študoval na JAMU v Brne, ale i na stáži u prof. Stephena Gossa v Guilforde (UK). Je víťazom viacerých tuzemských i medzinárodných súťaží v hre na gitaru. Učinkoval na rôznorodých festivaloch mexickej či súčasnej hudby. Spolupracoval s Brnenským kultúrnym centrom v oblasti hudobnej produkcie k vernisážam (2009 – 2015). V súčasnosti sa venuje aj jazzu

Program recitálu:

Stephen Goss (UK)
– The Raw and The Cooked
– The Autumn Song

Manuel de Falla (ES)
– Siete canciones populares españolas

Arvo Pärt (EST)
– Fratres

odporúčané dobrovoľné vstupné 4€

 

Informácie

Námestie Majstra Pavla, Levoča

Galéria