Podujatia

PETER ŽUPNÍK & MAJSTER PAVOL VO VEŽI

peter-a-pavol-vo-vezi

P O Z V Á N K A  

na vernisáž výstavy

PETER ŽUPNÍK & MAJSTER PAVOL VO VEŽI

trvanie výstavy: 08. júl – 15. september 2022

miesto konania výstavy: Veža Baziliky sv. Jakuba v Levoči

vernisáž výstavy: piatok 08. júla 2022 o 17:30 vo Veži Baziliky

Peter Župník sa narodil v Levoči v roku 1961. V rokoch 1976-80 študoval úžitkovú fotografiu na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, v rokoch 1981 až 1986 absolvoval štúdium umeleckej fotografie na pražskej FAMU. V roku 1995 odišiel z Prahy do Paríža. Žije a tvorí medzi rodnou Levočou, Parížom a Prahou.

Jeho fotografie boli vystavované v galériách po celom svete v rámci desiatok samostatných a kolektívnych výstav a objavujú sa v mnohých verejných zbierkach: Európsky dom fotografie, Centre Georges Pompidou, Národný fond súčasného umenia, Musée de l’Elysée v Lausanne, Múzeum výtvarného umenia v Houstone (USA), UPMRUM v Prahe, SNG v Bratislave a v iných inštitúciách a súkromných zbierkach.

Jeho tvorba bola spracovaná vo filmoch Mareka Šulíka: Cesta (2013) a Martina Štrbu: Vlna vs. Breh (2014).

Je autorom viacerých fotografických a obrazových publikácií a o jeho tvorbe boli vydané knihy, katalógy a množstvo odborných článkov.

Venuje sa dokumentárnej a umeleckej fotografii, v ktorej dopĺňa a posúva význam zobrazovaných objektov maliarskymi technikami.

Patrí do skupiny fotografov nazývanej „slovenská nová vlna“, ktorá v prvej polovici 80. rokov svojou imaginatívnou tvorbou nabúrala zabehnutý pohľad na vtedajšiu fotografiu, odmietla limity zobrazovania vonkajšej reality a vybrala sa cestou zviditeľňovania reality vnútornej, cestou irónie voči svetu, otvárala sa vplyvom surrealizmu, dadaizmu a poetizmu. Peter Župník, nezriedka označovaný ako najpoetickejší z autorov novej vlny, je dnes jedným z najznámejších slovenských fotografov.

Jeho fascinácia dielom Majstra Pavla začína dávno predtým než sa dostal k foteniu oltára. V tom je možno časť tajomstva jedinečnosti jeho videnia a spracovania. Po skvelých bratoch Kotrbovcoch, Karlovi Plickovi a Tiborovi Hontym prichádza Peter Župník a prináša novú, živú interpretáciu. Nenáhodným výberom detailov gest, mimiky a ďalších neverbálnych komunikačných prvkov postáv z oltára, pridáva im na ľudskosti a uchopiteľnosti, umožňuje človeku ´tam dolu´ dovidieť vyššie. Premosťuje medzi nadpozemskosťou a ľudskosťou, medzi majstrovstvom modernej fotografie a gotickej sochy, medzi detailom a celkom.

Návštevík výstavy uvidí diela špeciálne tlačené na topoľovom dreve, kedže hlavným materiálom Majstra bola lipa, s ručnou domaľbou.

Dá sa legendárny oltár legendárneho majstra, najvyšší neskorogotický krídlový oltár v Európe vyzdvihnúť ešte vyššie? Fotografie Petra Župníka vo Veži Baziliky sv. Jakuba rozhodne berú túto výzvu vážne.

Informácie

Námestie Majstra Pavla, Levoča

Galéria