Podujatia

MY SME MALÍ MÚZEJNÍCI (Múzem špeciálneho školstva v Levoči)

FINÁL_plagát_2023

My sme malí múzejníci

zážitkový prázdninový projekt

1. turnus – od 24. – 28. júl 2023

2. turnus – od 7. – 11. august 2023

Forma: 5-dňový denný projekt/tábor (pondelok-piatok) Vekové rozpätie účastníkov: 8 – 11 rokov

Maximálny počet účastníkov na 1 turnus: 20 detí

Informácie

Námestie Majstra Pavla 28, Levoča