Podujatia

Ľubo Repaský – Výber z tvorby

lubo-repasky-vyber-z-tvorby-sq

Vážení priatelia umenia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy Ľuba Repaského – VÝBER Z TVORBY,

ktorá sa uskutoční 07.10.2022 /piatok/ o 18.00  hodine v priestoroch Galérie mesta Levoča /Nám. Majstra Pavla 43, Levoča/.

ĽUBO REPASKÝ /1971/

Narodil sa v Levoči, kde v súčasnosti žije a pracuje ako učiteľ výtvarnej výchovy v základnej umeleckej škole. Absolvent Strednej umeleckopriemyselnej školy v Košiciach, odbor grafika. Magisterské a doktorandské štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (Vv – D). Aktívne sa venuje maľbe, kresbe, grafike, grafickému dizajnu a scénografii. Vystavuje doma i v zahraničí. Je držiteľom štátneho ocenenia Francúzskej republiky od Akadémie umení v Paríži, za výtvarnú tvorbu a pedagogickú činnosť.

Ľubo Repaský – Výber z tvorby

Maliar a pedagóg Ľubo Repaský vystavuje výber zo svojej tvorby pri príležitosti životného jubilea.

Figúra a jej metamorfózy zaberá najširší priestor jeho inšpirácií. Krajina a jej detaily, mestská krajina, architektúra a najnovšie aj sakrálna monumentálna tvorba tvoria druhú tvár jeho umenia. Podstatnou, základnou a výrazne originálnou črtou jeho diel sa javí na prvý a ďalší pohľad línia. Určuje jasnú kompozíciu. Vyčleňuje objekt v priestore, definuje tvar, ktorý je u Repaského vždy svojský, ľahko rozpoznateľný a zanecháva hlbokú stopu v pamäti. Mňa zaujíma najmä kontrast a protiklad v kresbe kompozícií jeho diel. Rozoznávam dve štýlové línie jeho štylizácií. Prvá je expresívne nespútaná línia, divoko meniaca svoj meander v priestore diela, vypĺňajúca kompozície takmer bezo zvyšku. Druhá línia jeho tvorby je v kontraste, až takmer úplnom protiklade, geometricky jasná, vyvážená a kontemplatívna kompozícia. Motívy sa nemenia. Figurálna tvorba je v súčasnom vizuálnom umení pomerne zriedkavým javom a pre mňa a možno i mnoho iných divákov o to cennejšia. Humanistický ideál umenia, človečina, hravosť, nepostrádateľná v akejkoľvek tvorbe a najmä úprimná umelecká výpoveď, sú identickými znakmi jeho diela. Kresba, grafika, maľba, sakrálna monumentálna tvorba, široký záber. Odvaha experimentovať, hľadať nové nuansy tvorby, nesmierna poctivá pracovitosť, hlboká vnútorná zaujatosť umením. V monumentálnej tvorbe mozaiky dosiahol úžasný duchovne očisťujúci účinok farby a svetla. Vitráže žiaria svojou čistotou a radosťou z nádhery farieb. Repaský je aj skvelým pedagógom vizuálneho umenia, o čom svedčia i mnohé ocenenia jeho práce doma i v zahraničí.

Doc. Peter Kocák, PhD., akad. mal.
kurátor výstavy

Informácie

Námestie Majstra Pavla 43, Levoča

Galéria