Podujatia

Kulturvlak z Košíc do Bratislavy

kultur_vlak_sq

Kulturvlak z Košíc do Bratislavy

Rýchlik Tatran Ex 604 (9:07 Košice – 14:33 Bratislava bude  9.11.2023  plný hudby, spev i hovoreného slova  – bude „Kulturvlakom“. Sedemdesiate výročie svojich organizácií si osvetári a ďalší pracovníci v oblasti miestnej a regionálnej kultúry z celého Slovenska pripomínajú päťdesiatkou podujatí od Sniny až po Bratislavu. Vyvrcholením ich aktivít bude vypravenie vlaku so špeciálnym spoločenským vozňom a sprievodným kultúrnym programom na vybratých železničných staniciach.           

Predstavitelia miestnych a regionálnych kultúrnych inštitúcií na Slovensku (kultúrne domy a osvetové strediská) sa pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku  zjednotili  v spoločenskom vozni Kulturvlaku  na trase Košice –  Bratislava a na 9. novembra pripravili pestrú kultúrnu ponuku počas celej jazdy.

Vo vlaku vznikne jedinečné zoskupenie amatérskych umelcov z celého Slovenska, ktorí odprezentujú originálny program. Pre cestujúcich je pripravená neopakovateľná jazda plnú hudby, spevu, hovoreného slova a kvízov v podaní umelcov z celého Slovenska. Podujatie na vybratých železničných staniciach po trase spestrí aj sprievodný program – koncerty a performácie rôznych žánrov v podaní neprofesionálnych umelcov. Tí budú na trase pristupovať do spoločenského vozňa a vytvoria tak neopakovateľné zoskupenie. Program ukončia o 16.00 hodine v priestoroch V-klubu na Námestí SNP v Bratislave tlačovým brífingom a spoločným koncertom.

Kultúrne inštitúcie touto formou prezentujú svoju silu a dôležitosť na Slovensku. Projekt Kulturvlaku podporila a jeho generálnym partnerom je Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá v tomto roku tiež pripomína svoje jubileum – 175. výročie železníc na Slovensku.

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča bude v programe zastupovať Dychová hudba mesta Levoča, ktorá vystúpi na vlakovej stanici v Spišskej Novej Vsi cca o 9.45 hod. 😉

Rok 2023 je pre kultúrno-osvetovú činnosť na Slovensku mimoriadny a jedinečný.  Je rokom, v ktorom si výrazná väčšina regionálnych a mestských kultúrnych inštitúcií, ako i Národné osvetové centrum v Bratislave pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas doby existencie dokázali svoje spoločenské opodstatnenie a stali sa piliermi neprofesionálnej kultúry, amatérskej tvorby a neformálneho vzdelávania. Založenie a vznik väčšiny domov osvety, z ktorých sa vykerovali dnešné regionálne i mestské kultúrne a osvetové strediská, ako i Osvetové ústredie v Bratislave – dnešné Národné osvetové centrum v roku 1953 si pripomínajú obidve stavovské organizácie zastrešujúce regionálnu i mestskú a miestnu kultúru – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, Asociácia kultúrnych inštitúcií obcí i spomínané Národné osvetové centrum. Spojili sily a s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravili celý rad prezentačných i vzdelávacích podujatí či festivalov, realizovaných počas roka na celom Slovensku. Vyvrcholením ich snáh je práve Kulturvlak, ktorý má verejnosti prezentovať  nielen pestrosť podôb miestnej kultúry ale i spojenie jednotlivých kľúčových aktérov, ktorí kultúrno-osvetovú činnosť zastrešujú.

Kultúrno-osvetové inštitúcie zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako i činnosť v oblasti neformálneho vzdelávania, prevencie negatívnych spoločenských javov a plnia ďalšie úlohy a funkcie v zmysle Zákona č. 189/2015 Z.z. Realizujú vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia rôzneho dosahu i rozsahu a plnia významnú funkciu v budovaní lokálnej kultúrnej identity a tvorivosti ako prejavu zodpovednosti ľudí k sebe samému, k ostatným, k hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj podôb miestnej kultúry, vyhľadávajú, dokumentujú a sprístupňujú podoby kultúrneho dedičstva i súčasné kultúrnych prejavy a ich nositeľov. Naša bohatá a širokospektrálna činnosť prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).

ZSSK od 11. decembra 2022 realizuje priemerne 1 763 vlakov denne, z toho 8 IC vlakov, 269 ostatných diaľkových vlakov a 1 486 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 721 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 935 kilometroch tratí na Slovensku.

 

Miroslav Žabenský, akoi@akoi.sk, 0948 158147

Podujatie Kulturvlak nájdete na:
FB: https://www.facebook.com/kulturvlak2023
IG: https://www.instagram.com/kultur_vlak/

Informácie

Galéria