Podujatia

Krajská scénická žatva 2023

ksz-2023

Krajská scénická žatva 2023 je krajské kolo postupových súťaží a prehliadok neprofesionálneho divadla, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, Belopotockého Mikuláš a FeDiM.

Súťaž je určená pre účinkujúcich z Prešovského kraja.

TERMÍN: 28. – 29. apríl 2023
MIESTO: Mestské divadlo Levoča

PROGRAM NÁJDETE V PRILOŽENOM PLAGÁTE.

FEDIM
Postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov.

Belopotockého Mikuláš
Postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých.

Informácie

Galéria