Podujatia

KLUB ŠIKOVNÝCH RÚK (KJH)

Klub šikovných rúk

Klub šikovných rúk

18. máj, štvrtok o 15.00 hod.

Venovať sa obľúbeným ručným prácam môžete aj v knižnici a okrem toho vzájomne si poradiť a vyskúšať nové či staronové ručné práce. V máji si budeme vyrábať šité brošne z filcu.

Informácie

Námestie Majstra Pavla 58, Levoča