Podujatia

Kino – Divadlo

02 - logo_msks

Rezervácia vstupeniek na internetovej stránke kino.levoca.sk. Predpredaj vstupeniek hodinu pred začiatkom predstavenia!Digitalizáciu kina Úsmev finančne podporil Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Zmena programu vyhradená!

Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Nám. Majstra Pavla 54 ( BUDOVA DIVADLA ),
od 7.00 – 15.00 hod. t. č. 053 451 2522  a hodinu pred začiatkom predstavenia.

Podrobne na stránke: msks.levoca.sk alebo kino.levoca.sk

Program kina

Program divadla
Program divadla

Informácie