Podujatia

FS ŽELEZIAR – Zábavky a hry tanečné 2

zeleziar-sq

„Zábavky a hry tanečné 2“
Scénický folklór v netradičnej podobe.

(90 min)

Zábavný scénický program vychádzajúci z folklóru. Striedajú sa tu scénické podoby tancov a hier z rôznou úrovňou spracovania a scénické kreácie s interakciou diváka.  Celý program sprevádza ľudová hudba Filipa Žigu.

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku.

Vstupné 12 €
Lístky je možné zakúpiť v pokladni Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, Levoča t.č. 053 451 2522

Informácie

Galéria