Podujatia

69. ročník Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Kubin_2023-scaled

Hviezdoslavov Kubín je postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Viac informácií o súťaži: tu

Propozície súťažetu

Okresné kolo 69. ročníka Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční
4.4.2023 od 9.00 hodiny v priestoroch Mestského divadla v Levoči.

Organizátorom je POS Poprad v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Levoča.

Informácie

Námestie Majstra Pavla 54, Levoča

Galéria