Podujatia

Výstava kompenzačných pomôcok

Nevidiaci2

Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím Tyflocomp s.r.o.

Vás pozývajú
na výstavu kompenzačných pomôcok

Kedy:                3. 3. 2023 od 10:00 do 13:00 hod.

Kde:                  Spojená škola Š. Kluberta 2, Levoča,

v aule na prvom poschodí

Čo uvidíte:     Najnovšie pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých, počítače s hlasovým výstupom, elektronické čítacie lupy,mobilné telefóny, pomôcky na písanie a orientáciu a samostatný pohyb, pomôcky do domácnosti, na sebaobsluhu.

Bližšie informácie v Špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím t.č.053/4464011

Informácie

Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

Galéria