Medzinárodný festival Dni Majstra Pavla

Medzinárodný festival Dni Majstra Pavla

Kultúrny festival Dni Majstra Pavla je vyjadrením pocty Majstrovi Pavlovi a generáciám Levočanov za vytvorenie hodnôt a historického bohatstva mesta.

Majster Pavol z Levoče, talentovaný rezbár dostal do vienka nevšedný dar, umelecký cit a zručnosť rúk, výsledkom čoho je vytvorené dielo nesmrteľnej hodnoty naveky späté s jeho menom. Je dôležité si uvedomovať, aká svetová osobnosť v Levoči žila a tvorila.

Medzinárodný festival ponúka prezentáciu šikovnosti, zručnosti, umeleckého  nadania súčasných generácií, ktorí  prostredníctvom moderných trendov uvádza do života mesta umenie a kultúrne hodnoty, ktoré sú v meste a v stredoeurópskom regióne zachované. Zároveň je to podpora umeleckej tvorby v jednotlivých umeleckých oblastiach, remeselných dielní v členení na prezentáciu a šírenie hodnôt v podaní divadelných, hudobných, tanečných predstavení, ale aj iných prierezových podujatí, ktorými sú – rezbársky, maliarsky, fotografický plenér, prezentácia remeselných zručností prostredníctvom mladých umelcov a remeselníkov.

Zapojenie a prehlbovanie spolupráce partnerských miest  Stary Sącz (Poľsko), Kalwaria Zebrzydowska (Poľsko), Łańcut (Poľsko), Litomyšl (Česko) a Kesthely ( Maďarsko) počas kultúrneho festivalu prináša do nášho mesta kultúru a tradície Európskych národov v ešte väčšom rozsahu.  Program festivalu je tvorený pre všetky vekové kategórie. Rokmi sa rozvíjal, organizátori zaradili ako súčasť festivalu aj Medzinárodný plenér Majstra Pavla: tvorba mladých umelcov z krajín V4 priamo v uliciach mesta. Postupne pribúdali rôzne sprievodné podujatia: výstavy, vernisáže v priestoroch mestského divadla, program v átriu mestského divadla, dobová hudba, divadelné predstavenia pred radnicou a na radnici, folklórne predstavenia, šerm, pantomíma,  dychová hudba, moderné trendy – v altánku pred budovou mestského úradu.

Záverečným podujatím a vyvrcholením kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla je večerné podujatie Tajomná Levoča. Posledné roky je najväčšou atrakciou záverečného podujatia svetelná show priamo v centre mesta – Mesto ako ho nepoznáme.  Kultúrne historické hodnoty nachádzajúce sa v centre mesta zvýrazní večerná a nočná prezentácia krásy, originality, jedinečnosti a prvkov umenia, hrou svetiel spôsobom, akým ju návštevníci mesta nevidia v  sprievode kultúrnych programov rôznorodého žánru a Videomaping  – laserová/svetelná  šou premietajúca na zvonici významné historické udalosti, osobnosti a historické prierezy mesta Levoča.

Festival je podporou povedomia a propagáciou mesta – našej histórie,  remeselnej činnosti, nástroj zvyšovania povedomia širokej verejnosti v rámci jednotlivých krajín Európy o miestne kultúrne pamiatky, remeselnú činnosť, umeleckú činnosť, turistické lokality a známe osobnosti.

Galéria