Materiály MZ, MR

Materiály – 19. zasadnutie Mestskej rady v Levoči

19. zasadnutie Mestskej rady v Levoči
16. november 2021 /utorok/ o 10.00 h