Lancut (PL)

Lancut (PL)

Lancut – skrytý klenot Poľska

Do malého poľského mesta Lancut docestujete autom z Krakowa za 2 hodiny. Nachádza sa v provicii Podkarpackie a je to mesto dýchajúce históriu.

Lancut je známy najmä vďaka Zámku, ktorý je jedným z najkrajších šľachtických sídel v Európe s nádhernými interiérmi a unikátnou zbierkou konských kočov. Zámocký komplex je obklopený starým parkom v anglickom štýle. Palácový komplex tvorí zámok, koniareň, kočiarovňa, múzeum histórie o meste a regióne, jazdný strelecký pluk, zbierka pravoslávneho umenia a Orchid house. V historických priestoroch, v ktorých zastal čas, sa dá prenocovať. Zámok dal postaviť Stanislav Ľubomírsky v rokoch 1629 až 1642 v štýle palazzo in fortezza. Rodina Potockých ho na prelome deväťnásteho a 20. storočia dala zmodernizovať. V súčasnosti je lancutský zámok jedným z historických pomníkov, kde sa konajú rôzne významné politické či kultúrne stretnutia.

Z ďalších pamätihodností mesta určite spomenieme trhové námestie, ktoré lemujú domy zo 17. storočia, prestavané v deväťnástom a dvadsiatom storočí. Nájdete tu aj synagógu z roku 1761 s krásnymi polychrómami, autentickou bimou a expozíciou judaík. Pri návšteve Lancutu nevynechajte bývalý dominikánsky kláštorný komplex, Farský kostol svätého Stanislawa Biskupa, faru na takzvanom „Plebańskom vrchu“, historické vily a kaštiele.

Mesto je aktívne aj v oblasti čerpania eurofondov na zaujímavé projekty. Lancut sa môže pochváliť novopostavenou športovou halou pri jednej zo základných škôl, ktorú sa im podarilo postaviť za 13 mesiacov. Vyrásť by pri nej malo aj vonkajšie ihrisko. V rámci projektu bolo vybudované nezávislé kúrenie pre školu. Realizácia projektu bola spolufinancovaná z vládneho Fondu pre rozvoj telesnej kultúry Ministerstva športu a cestovného ruchu a Poľského vládneho programu.

Obyvatelia Lancutu sú vášniví čitatelia, v rámci Podkarpatského vojvodstva sa nachádzajú na prvých priečkach v počte výpožičiek kníh. Delegácia navštívila Mestskú verejnú knižnicu. V Lancute sa nachádzajú ešte dve ďalšie knižnice s ročným nákupom kníh približne 2500 kusov. Súčasťou priestorov knižnice sú multimediálne miestnosti, mestská televízia, diskusné miestnosti, galéria aj letná terasa. Projekt rozšírenia, rekonštrukcie a nákupu vybavenia Mestskej verejnej knižnice bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková hodnota projektu bola vyčíslená na takmer 5,2 mil. eur.

Z rozpočtu mesta sa Lancutu podarilo vybudovať „pamptrek“ – ihrisko pre bicykle, o ktorý majú veľký záujem deti aj mládež.

Poslaním spoločného partnerstva miest je rozvoj spolupráce, ochrana a zhodnocovanie historického a kultúrneho dedičstva, nachádzajúceho sa na území miest, podpora ekonomického rozvoja zameraného na trvalo udržateľný rozvoj kvalitného cestovného ruchu, rozvoj spoločných projektov zahrňujúci sféru kultúry, športu a vzdelávania, výmena odborných poznatkov, skúseností v uvedených oblastiach, dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou zahraničnej i vnútornej politiky.

Podpisom Deklarácie o spoločnom partnerstve sa zaviazali podporovať a prehlbovať spoluprácu v oblastiach kultúry a vzdelávania, spoluprácu medzi školami a športovými klubmi, rozvoj turistiky a cestovného ruchu, konzultácie odborníkov v riadení samosprávy, rozvoj malého podnikania, vytváranie lepších životných podmienok občanov oboch miest, projekty cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, koordináciu strategických záujmov v rámci Európskej únie. Remeselníci z poľského partnerského mesta dlhoročne prezentujú svoje remeslá a tradície aj na Karpatskom remeselnom trhu počas festivalu Dni Majstra Pavla.

http://www.lancut.pl/