Kalwaria (PL)

Kalwaria (PL)

Kalwaria Zebrzydowska – jediná z európskych kalvárií zapísaná v UNESCO

Už tretí mesiac pokračujeme v predstavovaní partnerských miest Levoče. Po minulomesačnom Starom Sanci zostávame u našich severných susedov.

Kalwaria Zebrzydowska je mestečko v malebnom podhorí Makowski v okrese Wadowice. Za svoj vznik vďačí Mikolajovi Zebrzydowskému, ktorý tam v roku 1602 založil kláštor a kalváriu. Ročne ju navštívia až dva milióny pútnikov. 

Svätyňa v Kalwarii Zebrzydowskej je dnes jednou z najzaujímavejších krajinárskych a architektonických stavieb v Poľsku a jedným z najnavštevovanejších poľských pútnických miest. Svätyňa Kalwaria pozostáva z barokovej baziliky so zázračným obrazom Panny Márie Kalwarskej, kláštora a komplexu kostolov a kaplniek v barokovom a manieristickom štýle, začlenených do malebnej beskydskej krajiny a nazývaných Kalwaria paths. Táto svätyňa bola postavená podľa vzoru Ježišovej krížovej cesty v Jeruzaleme. Ide teda o „osobitnú kópiu jeruzalemskej Kalvárie“ s kaplnkami na úvahy o umučení Pána a tajomstvách života Matky Božej.

Kalwaria Zebrzydowska ako historický architektonický, krajinný a pútnický komplex – bazilika, Kláštor otcov bernardínov a kalvarijské cesty – bola ako jediná kalvária na svete zapísaná 1. decembra 1999 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom: „Krajinný komplex Manieristického parku v Kalwarii Zebrzydowskej“. Medzi európskymi kalváriami vyniká výraznými architektonickými prvkami, zručným spojením náboženskej oddanosti a prírody s neprerušenou tradíciou tajomstiev, ktoré sa tu odohrávajú. Svätyňa, zasvätená Božej úcte a Mariánskym bohoslužbám je vynikajúcim príkladom protireformačných svätýň, ktoré prispeli k rastu zbožnosti v podobe pútí. Pútnický park, záhrada modlitby, úzko súvisí s témami Kristovho umučenia a života Panny Márie.

Pobyt v Kalwarii Zebrzydowskej, najmä počas konania púte, je neodmysliteľne spojený so zážitkami z počúvania kalvarijských piesní o umučení Pána. Každá skupina pútnikov si počas púte spieva svoju pieseň,  spolu vytvoria jednu zvláštnu symfóniu prednesenú na počesť Pána.

Kalwaria Zebrydowska je ďalším z partnerských miest Levoče od roku 2003. Poslanie spoločného partnerstva miest spočíva v rozvoji spolupráce, ochrane a zhodnocovaní historického a kultúrneho dedičstva, nachádzajúcich sa na území miest, v podpore ekonomického rozvoja zameraného na trvalo udržateľný rozvoj kvalitného cestovného ruchu, rozvoj spoločných projektov zahrňujúcich sféru kultúry, športu a vzdelávania, výmenu odborných poznatkov, skúseností v uvedených oblastiach, dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou zahraničnej i vnútornej politiky.

Podpisom Deklarácie o pokračujúcom partnerstve, ktorú podpísali primátori týchto miest tento rok, sa zaviazali podporovať a prehlbovať spoluprácu v oblastiach kultúry a vzdelávania, spoluprácu medzi školami a športovými klubmi, rozvoj turistiky a cestovného ruchu, konzultácie odborníkov v riadení samosprávy, rozvoj malého podnikania a vytváranie lepších životných podmienok občanov oboch miest práve cez projekty cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

Nech sa obyvatelia oboch miest dlho tešia z výsledkov našej vzájomnej spolupráce a nech sa obe samosprávy navzájom inšpirujú.

https://kalwaria.eu/