Efektívna verejná správa - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Levoča – Spišský Hrhov 2021 – 2027 (2030)