Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Kontakt

QR kodMesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
IČO: 329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:
IBAN: SK45 1111 0000 0010 1934 5046
BIC: UNCRSKBX


Telefón: + 421-53-451 4001, 4014, 2467, 2436
Fax: + 421-53-451 2246
Email:
Mestský úrad: mesto@levoca.sk
Prednosta: prednosta@levoca.sk
Podateľňa: podatelna@levoca.sk
Informácie: info@levoca.sk
Za obsah stránky zodpovedá: webmaster@levoca.sk


Úradné hodiny oddelení mestského úradu:

pondelok od 8.00 h - 11.30 h od 12.00 h - 15.00 h
utorok od 8.00 h - 11.30 h od 12.00 h - 15.00 h
streda od 8.00 h - 11.30 h od 12.00 h - 16.00 h
štvrtok od 8.00 h - 11.30 h od 12.00 h - 15.00 h
piatok od 8.00 h - 11.30 h od 12.00 h - 14.00 h

Pre matričný úrad a úsek správy daní a poplatkov štvrtok nie je úradný deň

Mesto Levoča je právnickou osobou v súlade s § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Mesto Levoča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.


 

Dnes má službu:

U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča

053/4514 780

ďalšie dni

Sobota 23.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 23.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 23.9. - 24.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 30.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 30.9.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
Sobota 30.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 30.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka