Projekty

Rekonštrukcia plôch multifunkčného ihriska, Levoča

Stav
Pripravované

Názov projektu:

Rekonštrukcia plôch multifunkčného ihriska, Levoča

Prijímateľ podpory:

Mesto Levoča

Opis projektu:

Predmetom projektu sú stavebné práce zamerané na odstránenie pôvodných športových povrchov a nahradenie ich novými v areáli ZŠ G. Hania za účelom vytvorenia adekvátneho a bezpečného prostredia pre realizáciu športových a voľnočasových aktivít.

 

Schválená výška dotácie:          20 000,- EUR

 

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja