Projekty

Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča

Stav
Prebiehajúce

Názov projektu: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča

Stavba umiestnená v areáli Základnej školy Gašpara Haina č. 37, Levoča

Predmet projektu stavebné práce pozostávajúce z kompletnej výmeny existujúcich umelých športových povrchov – umelého trávnika a tartanu na bežeckej dráhe, v rámci doskočiska výmena piesku vrátane geotextílie a nahradenie ich novými, ktoré budú spĺňať potrebné špecifické a príslušné technické normy. Súčasťou navrhovaných prác v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je aj vyčistenie, krtkovanie a prepláchnutie existujúceho odvodňovacieho drenážneho systému podložia ihriska, výmena poškodených betónových obrubníkov v rozsahu 10%, výmena všetkých jestvujúcich pryžových obrubníkov v mieste doskočiska, nový náter všetkých existujúcich oceľových konštrukcií ihriska (oplotenie, vstupná bránka, oceľové konštrukcie basketbalových košov), zakúpenie nového športového vybavenia ihriska (2 ks nové bránky na minifutbal, 4 ks nové streetbalové koše vrátane ich nových odrazových dosiek) a obnova čiarovania ihriska doplnené o nové (pre nohejbal – atyp, streetbal – atyp a malý futbal – atyp).

Finančný príspevok Fond na podporu športu:                   56 863,- EUR

Finančný príspevok Prešovský samosprávny kraj:           20 000,- EUR

 

„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu“

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“