Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Zástupca primátora

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
KDH, SDKÚ-DS, OKS, SIEŤ

Telefón: +421 53 451 2467 kl. 103
Mobil: +421 905 943 366
e-mail: zastupca@levoca.sk, jozef.cvoliga@levoca.sk
Fax: +421 53 451 2246

 

  1. Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní odo dňa zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.
  2. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
  3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
  4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  5. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
  6. Zástupca primátora v čase, keď zastupuje primátora zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.
     


Dátum narodenia: 28.10.1976
Rodinný stav: ženatý, dve deti

Profesný životopis

2012  -  2014
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Poradca pre segment Micros
 
2010  -  2012
Sociálna poisťovňa pobočka Poprad
Riaditeľ
 
2007  -  2010
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Poradca klienta
 
2006  -  2007
Mesto Levoča – Mestský úrad
Hovorca mesta
 
2002  -  2006
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
Vedúci oddelenia  sprostredkovateľských služieb
 
2000  -  2002
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Finančný poradca
 
2000
Rádio Lumen, s.r.o.
Redaktor spravodajstva
 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka