Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN prijaté

VZN, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 19.12.2017

Účinnosť: 29.12.2017Deutch version
English version
Úvodná stránka