Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Výsledky obchodných verejných súťaží

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 24. 01. 2013, do 08,00 hod.:

  K vyhláseným obchodným verejným súťažiam, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - rodinný dom na Kláštorskej ul. č. 29 v Levoči, súp. č. 545 a pozemok parc. č. KN 289 – zast. pl., s výmerou 351 m2;
  - pozemok na Kežmarskej ceste v Levoči parc. č. KN 3219/2 – ost. pl., s výmerou 593 m2 a parc. č. KN 3218 – zast. pl., s výmerou 9 m2;
  - stavbu súp. č. 696 (bývalé CVČ) a pozemok parc. č. KNC 3220/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 398 m2 a parc. č. KNC 3219/1 – ost. pl., s výmerou 2788 m2;
  - osobné motorové vozidlo ŠKODA-SUPERB;

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 20. 12. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, posledná miestnosť vpravo s výmerou  37,43 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 2. posch. vpravo, 1 miestnosť chodba a soc. zariadenie spolu s výmerou 23,31 m2, so vstupom z dvornej časti. 
  - nebytový priestor na Košickej ul. č. 8 v Levoči, prízemie, 6 miestností, chodba a soc. zar., vstup priamo z ulice, celkove s výmerou 103,10 m2;
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 20. 12. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhláseným obchodným verejným súťažiam, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - rodinný dom na Kláštorskej ul. č. 29 v Levoči, súp. č. 545 a pozemok parc. č. KN 289 – zast. pl., s výmerou 351 m2;
  - pozemok na Kežmarskej ceste v Levoči parc. č. KN 3219/2 – ost. pl., s výmerou 593 m2 a parc. č. KN 3218 – zast. pl., s výmerou 9 m2;
  - stavbu súp. č. 696 (bývalé CVČ) a pozemok parc. č. KNC 3220/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 398 m2 a parc. č. KNC 3219/1 – ost. pl., s výmerou 2788 m2;

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.


  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 20. 12. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, posledná miestnosť vpravo s výmerou  37,43 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 2. posch. vpravo, 1 miestnosť chodba a soc. zariadenie spolu s výmerou 23,31 m2, so vstupom z dvornej časti. 
  - nebytový priestor na Košickej ul. č. 8 v Levoči, prízemie, 6 miestností, chodba a soc. zar., vstup priamo z ulice, celkove s výmerou 103,10 m2;
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 22. 11. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, posledná miestnosť vpravo s výmerou  37,43 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 2. posch. vpravo, 1 miestnosť chodba a soc. zariadenie spolu s výmerou 23,31 m2, so vstupom z dvornej časti. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2012 prijalo:

  - návrh p. Jozefa Majerského, Levoča na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lok. Durst k. ú. Levoča, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – pozemky Levoča“ parc. č. KNE 1988 – orná pôda, s výmerou 2,5594 ha; KNE 1989 – trv. tráv. porast, s výmerou 0,1946 ha; KNE 1990 – trv. tráv. porast, s výmerou 0,3931 ha a KNE 1991 – orná pôda, s výmerou 2,5557 ha; 

  - návrh p. Heleny Teringovej, Levoča, na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice, na základe výsledkov verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – NMP 50 (Kláštorská)“;
   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 25. 10. 2012, do 08,00 hod.:

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2012 prijalo:

  - návrh Vladimíra Holotňáka a manž. Márie Holotňákovej, Levoča na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v lok. ul. Greschika k. ú. Levoča, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok V. Greschika“ parc. č. KNC 2888/465 – zast. pl., s výmerou 84 m2;

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 25. 10. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, posledná miestnosť vpravo s výmerou  37,43 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 2. posch. vpravo, 1 miestnosť chodba a soc. zariadenie spolu s výmerou 23,31 m2, so vstupom z dvornej časti. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 20. 09. 2012, do 08,00 hod.:

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 23. 08. 2012 prijalo:

  - návrh Ing. Daniely Petrovičovej, Levoča návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v lok. Fedorkin jarok k. ú. Levoča, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok Fedorkin jarok“ parc. č. KNC 6686/33 – ost. pl., s výmerou 350 m2;

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 20. 09. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 2. posch. vpravo, 1 miestnosť chodba a soc. zariadenie spolu s výmerou 23,31 m2, so vstupom z dvornej časti. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 20. 09. 2012 prijalo:

  - návrh TSS Grade a. s. Bratislava, na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových  priestorov na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – NMP 28 – 1. poschodie, vpravo“;

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 23. 08. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - pozemky na výstavbu rekreačných chát v lok. Fedorkin jarok k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6686/18 a KN-C 6686/33, každý s výmerou 350 m2.
  - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v lok. Levočské Lúky k. ú. Levoča a to stavby s. č. 1069 a pozemok parc. č. KNC  3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2;

  neboli do stanoveného termínu doručené žiadne návrhy.

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 23. 08. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, 1. posch. vľavo, miestnosť s výmerou 30,60 m2, so vstupom z dvornej časti;
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 23. 08. 2012 prijalo:

  - návrh POBA Servis, a. s. Bratislava, na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Nám. M. Pavla č. 4 v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – bankomat“;
  - návrh ALFA EL, spol. s r. o., Vysoké Tatry na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – Poliklinika“;

   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ
  v Levoči do 21. 06. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - pozemky na výstavbu rekreačných chát v lok. Fedorkin jarok k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6686/18 a KN-C 6686/33, každý s výmerou 350 m2.
  - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v lok. Levočské Lúky k. ú. Levoča a to stavby s. č. 1069 a pozemok parc. č. KNC  3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2;

  neboli do stanoveného termínu doručené žiadne návrhy.

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených
  do podateľne MsÚ v Levoči do 21. 06. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, 
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 21. 06. 2012 prijalo:

  - návrh Heleny Hurtukovej, Levoča na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom časti nebytových priestorov v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – Poliklinika“;

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 24. 05. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - pozemky na výstavbu rekreačných chát v lok. Fedorkin jarok k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6686/18 a KN-C 6686/33, každý s výmerou 350 m2.

  neboli do stanoveného termínu doručené žiadne návrhy.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 24. 05. 2012 prijalo:

  - návrh Ing. Miroslava Čurillu, Levoča návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v lok. Levočská Dolina k. ú. Levoča, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok Lev. Dolina“ parc. č. KNC 7232/3 – ost. pl., s výmerou 264 m2 a KNC 10108/4 – ost. pl., s výmerou 168 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 43356826-8/2012 p. V. Čechom dňa 18. 04. 2012;
  - návrh Silvie Čonkovej, Levočské Lúky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v lok. Levočské Lúky k. ú. Levoča, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok Lev. Lúky“ parc. č. KNC 3754/4 – zast. pl., s výmerou 29 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 6/2012 p. P. Garnekom dňa 26. 03. 2012;

  Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 24. 05. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor v objekte RADNICE – na Námestí M. Pavla 2 v Levoči, prízemie, prvé 2 miestnosti vpravo s výmerou  63,53 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - dvoch vedľa seba garážových miest č. 4 a 5 v objekte súp. č. 3107, na Nám. Š. Kluberta,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, 
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2. 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 26. 04. 2012, do 08,00 hod.

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorými by mesto Levoča predalo:
  - pozemky na výstavbu rekreačných chát v lok. Fedorkin jarok k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6686/18 a KN-C 6686/33, každý s výmerou 350 m2.

  neboli do stanoveného termínu doručené žiadne návrhy.
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 26. 04. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - dvoch vedľa seba garážových miest č. 4 a 5 v objekte súp. č. 3107, na Nám. Š. Kluberta,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2. 
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na prízemí vpravo so vstupom z dvornej časti s celkovou výmerou 43,90 m2,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 26. 04. 2012 prijalo:

  - návrh Márie Piatnicovej, Behárovce na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – NMP 2 – posledná miestnosť vpravo“, na prízemí posledná miestnosť vpravo s výmerou 35,70 m2 a s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2;
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 22. 03. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou by mesto Levoča predalo:

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 22. 03. 2012 prijalo:

  - návrh Mgr. Veroniky Kamenickej, Levoča na uzavretie kúpnej zmluvy, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pri prameni 32“
  na dvojizbový byt č. 2 na prízemí bytového domu na sídl. Pri prameni č. 32, spoluvl. podiel 384/10000 na spol. častiach, spol. zariadeniach a príslušenstve a spoluvl. podielom na pozemku parc. č. KNC 1494 – zast. pl., a nádv., s výmerou 519 m2 vo veľkosti podielu 384/10000 v Levoči;
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 22. 03. 2012, do 08,00 hod.
  :
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 2 v Levoči, prízemie vpravo, 1 miestnosť s výmerou 35,70 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - dvoch vedľa seba garážových miest č. 4 a 5 v objekte súp. č. 3107, na Nám. Š. Kluberta,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2, 
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2. 

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 22. 03. 2012 prijalo:

  - návrh Prima banky Slovensko, Žilina na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – Košická 8“, na prízemí 3 miestnosti s výmerou 107,91 m2;
  - návrh Anny Laufovej MAL, Slovenská Ves na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Levoči, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Prenájom – POLIKLINIKA“ na prízemí vľavo od hlavného vchodu s výmerou 139,02 m2.
   

 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 23. 02. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorými by mesto Levoča predalo:

  - dvojizbový byt č. 2 na prízemí bytového domu na sídl. Pri prameni č. 32, spoluvl. podiel 384/10000 na spol. častiach, spol. zariadeniach a príslušenstve a spoluvl. podielom na pozemku parc. č. KNC 1494 – zast. pl., a nádv., s výmerou 519 m2 vo veľkosti podielu 384/10000 v Levoči;

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.
  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 23. 02. 2012 prijalo:
  - návrh Ivana Horvátha a manž., Levoča, na uzavretie kúpnej zmluvy, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok v lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča“ na pozemok parc. č. KNC 3767/2 – zast. pl., s výmerou 118 m2;
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 23. 02. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 2 v Levoči, prízemie vľavo, 1 miestnosť s výmerou 13,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 2 v Levoči, prízemie vpravo, 1 miestnosť s výmerou 35,70 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - dvoch vedľa seba garážových miest č. 4 a 5 v objekte súp. č. 3107, na Nám. Š. Kluberta,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2,
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, na 1. posch. vpravo, 1 miestnosť s výmerou 23,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,55 m2.

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku doručených do podateľne MsÚv Levoči do 26. 01. 2012, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorými by mesto Levoča predalo:
  - dvojizbový byt č. 2 na prízemí bytového domu na sídl. Pri prameni č. 32, spoluvl. podiel 384/10000 na spol. častiach, spol. zariadeniach a príslušenstve a spoluvl. podielom na pozemku parc. č. KNC 1494 – zast. pl., a nádv., s výmerou 519 m2 vo veľkosti podielu 384/10000 v Levoči;
  - areál záhradníctva na Kukučínovej ulici v Levoči, pozemky parc. č. KNC 994/1 – záhrady s výmerou 656 m2 a parc. č. KNC 995 – zast. pl., s výmerou 51 m2 a stavby: skleníky, kotolňa, hosp. budova, šatňa, oplotenie a prípojky;

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov doručených do podateľne MsÚ v Levoči do 26. 01. 2012, do 08,00 hod.:

  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 2 v Levoči, prízemie vľavo, 1 miestnosť s výmerou 13,50 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 2 v Levoči, prízemie vpravo, 1 miestnosť s výmerou 35,70 m2 s podielom na sociálnom zariadení 1,73 m2,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 87,25 m2, vstup z Kláštorskej ulice,
  - nebytový priestor na Námestí M. Pavla č. 50 v Levoči, prízemie, 2 miestnosti s výmerou 47,60 m2,
  - dvoch vedľa seba garážových miest č. 4 a 5 v objekte súp. č. 3107, na Nám. Š. Kluberta,
  - nebytový priestor na Nám. M. Pavla 28 v Levoči, prízemie vpravo, 2 miestnosti s výmerou 14,30 m2 a 28,05 m2,
  - nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta v Levoči,

  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh
   
 • Výsledky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku podľa návrhov doručených do podateľne MsÚ Levoča do 29. 09. 2011, do 08,00 hod.:

  K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorými by mesto Levoča predalo:
  - dvojizbový byt č. 2 na prízemí bytového domu na sídl. Pri prameni č. 32, spoluvl. podiel 384/10000 na spol. častiach, spol. zariadeniach a príslušenstve a spoluvl. podielom na pozemku parc. č. KNC 1494 – zast. pl., a nádv., s výmerou 519 m2 vo veľkosti podielu 384/10000 v Levoči;
  nebol do stanoveného termínu doručený žiaden návrh.

  Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí dňa 29. 09. 2011 prijalo:
  - návrh MUDr. Mirona Košča a manž., Levoča, na uzavretie kúpnej zmluvy, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, uverejnenej pod heslom „Pozemok – Lomnická ul.“ na pozemok parc. č. KNC 5148/1 – orná pôda, s výmerou 886 m2;

   

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka