Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

V Levoči dokončili ďalšiu etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla Vytlačiť
 

V závere júna dokončili v Levoči 2. etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Za necelý rok opravili priestor východnej časti námestia v blízkosti evanjelického kostola. Rekonštrukcia stála približne 535-tisíc eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja.

S kompletnou rekonštrukciou východnej časti Námestia Majstra Pavla začali stavbári na jeseň minulého roku. Ide o pokračovanie postupnej obnovy celého námestia. Nultá etapa predstavovala opravy v severnom parku a prvá etapa rekonštrukcie južnej časti námestia bola zrealizovaná ešte v roku 2011.

Keďže projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu námestia, aj vo východnej časti došlo k obnove povrchov, prvkov drobnej architektúry, osvetlenia a zelene. „Vymenili sa tiež staré rozvody, inžinierske siete - vodovod spolu s prípojkami, elektrické rozvody, slaboprúdové rozvody, prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie, doplnili sa slaboprúdové rozvody, teda internet, rozvody kamerového systému a telefónu,” povedala Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, UP a ŽP, SÚ. Došlo tiež k spevneniu povrchov ciest a kompletnej výmene chodníkov vrátane podkladových vrstiev.

Na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie získalo mesto Levoča dotácie z ministerstva financií a Prešovského samosprávneho kraja. „Stavebné práce súvisiace s vybudovaním inžinierskych sietí -slaboprúdové rozvody, silnoprúdové elektrické rozvody, vodovod, vodovodné prípojky - na základe uzatvorených zmlúv s Mestom Levoča financovali a prevzali do správy jednotliví správcovia inžinierskych sietí (Slovak Telekom, a.s., LEVONET s.r.o., Východoslovenská distribučná a.s., Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.),” pokračuje Lenka Petrášová.

Projekt realizácie 2. etapy rekonštrukcie vychádzal z celkovej koncepcie obnovy Námestia Majstra Pavla. „Návrhu predchádzal architektonicko-historický prieskum, pričom sa preštudovali jednotlivé vývojové fázy a zásahy do námestia. Tie zmeny námestia, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv (severný park, výsadba zelene po obvode námestia), sme sa rozhodli zachovať. Zároveň tie zásahy, ktoré námestiu neprospeli, sme sa rozhodli z námestia odstrániť (viaceré zásahy z obdobia socializmu, historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia),” priblížil spracovateľ aktualizovanej projektovej dokumentácie Marián Čutka.

Jedným z cieľov rekonštrukcie bolo pridať námestiu formu hodnotného verejného priestoru. „Snaha projektu bola v prvom rade skvalitnenie verejného priestoru pre pešieho návštevníka - vytvorenie bezbariérového priestoru, skvalitnenie povrchov, vytvoriť podmienky pre existenciu pešej zóny na námestí a prístup dopravy len v nevyhnutnej miere. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné vybudovať záchytné parkoviská pre vozidlá smerujúce do historického centra. Zároveň však rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky pre rozvoj historických objektov priamo na námestí a skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie. Celkové architektonické riešenie sa snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia uskutočňuje. Návštevník tým pádom nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné - historické meštianske domy, Bazilika sv. Jakuba, mestská radnica,” doplnil Marián Čutka.

S ďalšími rekonštrukčnými prácami na námestí plánuje začať mesto Levoča už začiatkom septembra. „Takto čiastočne zrekonštruované námestie prirodzene prináša iba čiastočné výhody. Napríklad v nasledujúcich etapách sa ráta s vybudovaním automatickej tlakovej vodovodnej stanice v severnej časti námestia. Predmetná stanica zvýši tlak vo vodovodnom potrubí na námestí a odstráni problémy s nízkym tlakom vo vodovode. Až po jej zrealizovaní vlastníci objektov pocítia výraznejšiu zmenu. To isté platí aj o celkovej estetike Námestia Majstra Pavla. Jej výsledok bude skutočne viditeľný až po dokončení všetkých etáp rekonštrukcie námestia,” dodáva na záver Marián Čutka.

 

      Vladimíra Novotná Čajová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka