Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levoča v UNESCO

Lokalita  SVETOVÉHO  DEDIČSTVA  UNESCO
„Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“


Lokalita „Spišský hrad a pamiatky okolia“ zapísaná
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
6. - 11. decembra 1993
na 17. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v kolumbijskej Cartagene


Rozšírenie lokality o Levoču a schválenie nového názvu
rozšírenej lokality SD „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“
27. júna 2009
na 33. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville


Levoča predstavuje jeden z najstarších, najucelenejších a najhodnotnejších pamiatkových organizmov na Slovensku a spolu so Spišským hradom, Spišskou Kapitulou a prírodným prostredím v spojení s pútnickým fenoménom vytvára najhodnotnejšiu, historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenia Spiša, ktorá nemá obdobu v svojom rozsahu, rozmanitosti a stupni dochovania v európskom kontexte, nakoľko jednotlivé časti súboru nikdy spolu nesplynuli, ako je tomu v ostatných prípadoch.

Spišský hrad, Spišská Kapitula a Levoča sú dokladom vývoja samostatných urbanistických typologických  stredovekých sídel, aké sa nikde inde ako súbor na svete v takomto stave a typovom zastúpení nezachovali. Boli navzájom silne previazané, ovplyvňovali sa, ale nikdy nesplynuli do jedného celku. Zachovali sa vo svojej úplnej, nezmenenej a autentickej podobe, čím reprezentujú tento stupeň rozvoja spoločnosti v pôvodnom výraze a podobe.

V tom spočíva ich jedinečnosť, ktorá ich radí na zoznam SD, ako doklad významnej fázy vývoja v dejinách ľudstva (criterium iv).
 


Kritérium zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

„Levoča, Spišský hrad a pridružené lokality Spišské Podhradie, Spišská Kapitula
a Žehra tvoria pozoruhodný súbor vojenských, politických a náboženských
prvkov typu, ktorý bol v stredovekej Európe bežný, málokde sa však zachoval
v natoľko úplnom a nezmenenom stave.“

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka