Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Projekty

 1. Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  Prioritná os 1 OP KaHR: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
  Opatrenie 1.2 OP KaHR: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

   
 2. Operačný program životné prostredie
  Prioritná os 4
  Odpadové hospodárstvo
  4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
   
 3. Regionálny operačný program 2007-2013
  Prioritná os 1 „Infraštruktúra vzdelávania“
  Prioritná os 4 „Regenerácia sídiel"
  Prioritná os 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately"
   
 4. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

   
 5. Projekt LEADER     6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

     7. Poradenské centrum pre dospelých

 

     8. Operačný program Vzdelávanie,Názov projektu: Vzdelávanie - nástroj rozvoja a aktívneho života
         seniorov


 


Deutch version
English version

14694960

27.11.2015
Úvodná stránka