Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Vyhlásenie zástupcov miest a obcí s pamiatkami zapísanými na Zozname UNESCO

Pri príležitosti oficiálnej návštevy generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej  na Slovensku sa dňa 7. mája 2016 konalo v historickej budove radnice mesta Levoča pracovné rokovanie primátorov, starostov a zástupcov miest a obcí,ktorých prvky univerzálnej hodnoty sú zapísané na prestížnom Zozname kultúrnych a prírodných pamiatok svetového dedičstva UNESCO.

viac...


 

Levočskú nemocnicu navštívi Adam Žampa a osobnosti slovenského hokeja a futbalu

Zahrať si, pobaviť sa a podporiť správnu vec prídu do Levoče špičkový športovci a taktiež osobnosti slovenského futbalu a hokeja. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, v piatok, 3. júna 2016, o 13:00 hodine pomenuje jednu izbu na detskom oddelení po Petrovi Saganovi a ďalšiu izbu otvorí a pomenuje osobne slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa. Levočská nemocnica v spolupráci s Mestom Levoča zorganizovala v tento deň aj benefičný futbalový zápas s autogramiádou, ktorý sa uskutoční o 14:00 hodine v Mestskej športovej hale Levoča. Výťažok z  tohto výnimočného podujatia bude použitý na obnovenie detského oddelenia levočskej nemocnice.

viac...


 

Jarmok na levočskej radnici bude prezentovať remeselníkov celoročne

Nebude to len o sezónna záležitosť, otvorený bude počas celého roka. "Jarmok bude na prízemí historickej budovy radnice. Jeho súčasťou bude aj expozícia rôznych umeleckých diel," predstavila projekt predsedníčka združenia Zuzana Kamenická. Jarmok otvoria pri príležitosti predstavenia zrekonštruovanej klietky hanby, ktorá sa na svoje pôvodné miesto vrátila začiatkom mája po zhruba dvoch mesiacoch.

viac...


 

A k t u a l i t y

Straty a nálezy - aktualizované 26.05.2016

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

Harmonogram „jarného“ vývozu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Levoča 16.05. - 20.05.2016

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 24/2013 oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20, Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Biologický rozložiteľný komunálny odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť vo vreciach najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 7.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Nie na cestu! V stanovený deň vyvezú pracovníci TS pripravený odpad na Zberný dvor, kde bude následne triedený. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba uvedené druhy odpadov. Iné druhy ako určené nebudú akceptované a budú ponechané na pôvodnom mieste!

viac...


 

Oprava chodníkov na sídlisku Západ 2

V pondelok sa začne kompletná oprava chodníkov na sídlisku Západ 2. Poprosíme o ústretovosť a trpezlivosť podľa nasledujúceho oznamu.

viac...


 

Výber zamestnancna na pracovné miesto „ZAMESTNANEC ODDELENIA INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO ÚRADU – INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

  • Kalendár triedeného zberu odpadu v meste Levoča 2016
  • Kalendár triedeného zberu odpadu v obciach 2016

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

DEŇ DETÍ

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, CVČ Olymp a Mesto Levoča vás a vaše deti pozývajú na DEŇ DETÍ v Levoči.
V nedeľu 5.6.2016 od 14.00 v mestskom parku 

viac...


 

BENEFIČNÉ FUTBALOVÉ POPOLUDNIE


Mestská športová hala, Levoča
3. jún 2016 o 14.00 h.

viac...


 

PCF 14 CAGE FIGHT


Športová hala Levoča
18. jún 2016 o 19.00 h.

viac...


 

OPEN SUMMER PARTY

Staré ihrisko Levoča
25. jún 2016 o 10.00 h.
Vstupné 4 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v Levoči a okolí


JÚN 2016

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MÁJ 2016

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
MÁJ 2015

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka