Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

Mestské zastupiteľstvo - zverejnenie materiálov najbližšieho rokovania 23.4.2015

Na tejto stránke je zverejnený materiál, ktorý bude predmetom nabližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.

viac...


 

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

  • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

Anketa IBV Levoča

Mesto Levoča pripravuje na predaj pozemky na výstavbu rodinných domov v niekoľkých lokalitách mesta. Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť procesu majetkovoprávneho vysporiadania a výstavby technickej infraštruktúry mesto realizuje prieskumu trhu.
Prostredníctvom tohto prieskumu zisťujeme reálny záujem o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov a zároveň aj lokalitu, o ktorú bude medzi občanmi najväčší záujem. Ide o tieto lokality: Plantáž, Krupný jarok, Popradská cesta a Strelnica.

viac...


 

PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA V LEVOČI + VIZUALIZÁCIA

Začiatok a koniec zóny na Námestí Majstra Pavla je upravený dopravnými značkami, a to pri každom jeho vjazde ako začiatok zóny s dopravným obmedzením a pri každom jeho výjazde, ako koniec zóny s dopravným obmedzením. Zóna s dopravným obmedzením (IP 24a) ukladá vodičovi povinnosť parkovať len na miestach na to určených, t. j. označených dopravnou značkou ako parkovisko, s platnou parkovacou kartou.

viac...


 

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.
Prosíme Vás o hlas pre našu pani primárku rádiodiagnostického odd. MUDr. Elenu Loumovú, ktorú sme nominovali na Slovenku roka - zdravotníctvo za jej prácu v rádiológii a zvlášť v mamografii a pri biopsiách prsníkov, ktorou veľmi pomáha ženám včas zachytiť a diagnostikovať nádorové ochorenia.

viac...


 

Zo života mesta

31.03.2015 - Mládežnícky parlament pôsobiaci v Levoči prekvapil 31.3.2015 s pripravenými raňajkami primátora mesta PaedDr. Milana Majerského. Spoločne v príjemnej atmosfére rozprávali o dianí a možnostiach v meste Levoča.

viac...


 

Virtuálny CINTORÍN Levoča

Portál je určený širokej verejnosti, ale aj odborníkom hľadajúcim konkrétne informácie o riešení kompletnej pasportizácie cintorínov od geodetického zamerania po umiestnenie do databáz fotografií hrobov, údajov o zomrelých, údajov o hroboch a digitálnej mapy, príp. aj leteckej snímky cintorína na portáli. Prívlastok Oficiálny vyjadruje, že všetky údaje o hroboch, zomrelých, prípadne platbách a stave zmlúv ako aj digitálna mapa cintorína sú zverejnené z oficiálnych zdrojov správy cintorínov, ktoré pracujú s lokálnou verziou informačného systému WinCITY Cintorín firmy TOPSET.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 26. marec 2015
 

viac...


 

Galéria Mesta Levoča

"Galéria mesta Levoča“, prezentuje kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný otvárací ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

7. zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 23. apríla 2015 /štvrtok/ o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Levoči

viac...


 

Detské jasle

Ponúkajú rodičom celodennú odbornú starostlivosť pre deti nielen z mesta Levoča, ale aj okolitých obcí.
V jasliach je možné umiestniť deti od 6 mesiacov do 3 rokov.
O vaše deti sa postarajú detské zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami.
Prevádzka detských jaslí je od 6.30 hod do 16.30 hod.

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

viac...


 

Kultúra a šport

Škola v retrospektíve

Ako sa učilo pred vyše sto rokmi a ako to funguje v škole dnes?
16. apríl - 3. júl 2015
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

viac...


 

ŠKOVRÁNOK - Ján Berky-Mrenica jr. a Diabolské husle


25. apríl 2015 o 18.00 hod.
Kino ÚSMEV

viac...


 

JEDENÁSŤ DIMENZIÍ – Jaroslav Švestka


Vernisáž 30.4.2015 o 18.00 v priestoroch Galérie Mesta Levoča
Výstava potrvá do 26.5.2015

viac...


 

Výstava ZÁTIŠIE AKO DIALÓG

Vernisáž 31. marec 2015 o 17.00 hod
Galéria Mesta Levoča
Výstava potrvá do 24.4.2015

viac...


 

Recitál speváčky Lucie Bílej

21. máj 2015 o 19:00 hod. v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Vstupné 30€ v predpredaji 25€.

viac...


 

DŽABANINY 5

12. apríl - nedeľa o 17.00 hod.
26. apríl - nedeľa o 19.00 hod.

Mestské divadlo v Levoči
Vstupné: 3 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


APRÍL 2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
APRÍL 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
APRÍL 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMAREC 2015
 

viac...


 


Deutch version
English version

11693125

19.4.2015
Úvodná stránka