Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

SPgŠ Levoča oslavuje 65. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou

Levoča 25. november 2015 - Aj spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA má rovnaké výročie a tiež jeho zbormajster, Mgr. art. Igor Grega, sa dožíva 65 rokov. ...viac...


 

Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015

Levoča 12. november 2015 - Už po ôsmy rok portál SLOVAKREGION vyhlasil súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká vere ...viac...


 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba v Levoči získal titul Bazilika minor

Levoča 4. november 2015 - Levoča je jedným z mála miest sveta, kde sa nachádzajú dve menšie baziliky, tento titul nesie totiž aj kostol na Mariánskej ...viac...


 

A k t u a l i t y

Vyhrajme krásne ihrisko pre Levoču

Vážení občania, priatelia, touto cestou Vás chceme požiadať o Váš hlas, ktorý spoločne s ostatnými hlasmi vašich známych, priateľov, kamarátov, kolegov, rodinných príslušníkov, spolužiakov pomôže vybudovať v našom meste ihrisko plné zábavy a radosti pre najmenších, ale aj pre oddych rodičov a starých rodičov.

viac...


 

Voľby do Národnej rady SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 11.11.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

O Z N A M

Mestu Levoča bolo doručené Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. Poprad  oznámenie začatia vykonávania kontrol, za účelom zistenia neoprávnených odberov a spresnenia fakturačných údajov v meste Levoča.

viac...


 

Požiare komínov spojené s vykurovacou sezónou

Vážení občania, zimné obdobie je aj obdobím vykurovacej sezóny. Počas vykurovacej sezóny dochádza k zvýšenému počtu požiarov komínov resp. rodinných domov. Túto skutočnosť  eviduje aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komíne, čiže zanedbaná povinnosť čistenia a kontroly komína.

viac...


 

Prispejte 2%

Vy nám, my Vašim deťom!
Prispejte 2% z Vašich daní na rekonštrukciu detského oddelenia v Levoči.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „ZAMESTNANEC ODDELENIA INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A STAVEBNÉHO ÚRADU – INVESTIČNÁ ČINNOSŤ“

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – investičná činnosť“.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 3. februára 2016 v čase od 08.30 h  do 15.30 h - Levoča, celá Ruskinovská ulica
  • 12. februára 2016 v čase od 07.30 h  do 16.30 h - Levoča, Gašpara Haina č. d. 23, v úseku od č. d. 26 po č. d. 29, 40, celá Okružná ulica, Pod vinicou v úseku od č. d. 1 po č. d. 52, Štúrova ulica v úseku od č. d. 14 po č. d. 17, v úseku od č. d. 19 po č. d. 21, v úseku od č. d. 23 po č. d. 25, v úseku od č. d. 29 po č. d. 31, v úseku od č. d. 37 po č. d. 42, 44, Za sedriou č. d. 28, 29
  • 17. februára 2016 v čase od 07.30 h  do 16.30 h - Levoča, Gašpara Haina č. d. 24, 25, M.R. Štefánika v úseku od č. d. 1 po č. d. 3
  • 18. a 19. februára 2016 v čase od 07.30 h  do 16.30 h - Levoča, M. R. Štefánika v úseku od č. d. 17 po č. d. 46, Pod vinicou č. d. 22, Železničný riadok č. d. 22
  • 23. a 24. februára 2016 v čase od 07.30 h  do 16.30 h - Levoča, Pod vinicou v úseku od č. d. 10 po č. d. 44, Okružná ulica č. d. 1, 42
  • 25. februára 2016 v čase od 08.30 h  do 15.30 h - Levoča, Lúčna ulica v úseku od č. d. 6 po č. d. 23, Ovocinárska ulica v úseku od č. d. 36 po č. d. 40, 72

viac...


 

TV LEVOČA oznamuje

TV Levoča oznamuje svojim divákom, že počnúc 28. decembrom 2015 spúšťa digitálne terestriálne vysielanie na celom území Levoče i okolia.

viac...


 

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzickej osoby – živnostníka ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.

viac...


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

Oznámenie sa nachádza na úradnej tabuli Mesta Levoča a v kancelárii odd. CRaRM, I. poschodie, č.d.17. Do oznamenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

viac...


 

Mestská polícia Levoča OZNAMUJE

Zmenu mobilného telefónného čísla na hliadku mestskej polície + 421 911 151 159

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

  • Kalendár triedeného zberu odpadu v meste Levoča 2016
  • Kalendár triedeného zberu odpadu v obciach 2016

viac...


 

Kultúra a šport

carnival.jpg

Výstava Mateja FABIANA - CARNIVAL IS OVER

POZÝVAME VÁS na výstavu
Mateja FABIANA - CARNIVAL IS OVER
...viac...


 

DŽABENINY 6


Február - Marec 2016
Vstupné 3 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


FEBRUÁR 2016

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
FEBRUÁR 2016

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
FEBRUÁR 2015

viac...


 

TRÉNINGOVÁ HALA LEVOČA - rezervačný formulár + Verejné korčuľovanie

Technické služby mesta Levoča ponúkajú širokej verejnosti novozrekonštruovanú tréningovú halu. V tejto tréningovej hale nájdete ľadovú plochu o rozmeroch 58x28m. V prípade záujmu o prenájom ľadovej plochy nás neváhajte kontaktovať.

Verejné korčuľovanie:
Utorok : 17.00 h - 18.30 h      Sobota : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h
Streda : 16.30 h - 18.00 h      Nedeľa : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka