Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

Zo života mesta

4.4.2014
Členovia OOCR Tatry - Spiš - Pieniny v Levoča


27.3.2014
Výstava Muzikoterapia - Autizmus a my

 

26.3.2014
Levočská nemocnica prevzala humanitárny dar v hodnote 21 tisíc EUR

 

21.3.2014
Levočská nemocnica otvorila novú urologickú ambulanciu vo Svite

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Mestské zastupiteľstvo - zverejnenie materiálov najbližšieho rokovania 24.4.2014

Na tejto stránke je zverejnený materiál, ktorý bude predmetom nabližšieho rokovania mestského zastupiteľstva.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 19.02.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


54. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 20. marec 2014

viac...


 

Konzultačné hodiny Centra právnej pomoci Levoča - Máj 2014

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. Centrum právnej pomoci nájdete na prízemí v budove kina na Námestí Majstra Pavla

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 55. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

55. Zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 24. apríla 2014 /štvrtok/ o 14, 00 hod.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 25.4. 2014 v čase od 07.30 h  do 18.30 h - Levoča, záhradky v lokalite Durst
  • 28.4. 2014 a 29.4.2014 v čase od 07.30 h  do 17.30 h - celá Levočská Dolina, Levočská Dolina 9028 Levočská Dolina, ČOM:0000286964, EIC:24ZVS00000399613

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1Jánovce-Jablonov

viac...


 

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

viac...


 

Cestovný poriadok MHD

Cetovný poriadok MHD

viac...


 

Cenník parkovacích služieb pre rok 2014

V roku 2014 na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov budú parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla.

viac...


 

Kultúra a šport

Ľubo Repaský - FAREBNÉ ARCHETYPY


Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. apríla 2014 o 17.00 hod.
na Námestí  Maratónu mieru 2
Výstava potrvá od 11.4. - 20.6.2014

viac...


 

Vernisáž - MUZIKOTERAPIA - Autizmus a my


27. marca - 6. mája 2014
Výstavné priestory Múzea špeciálneho školstva

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
APRÍL 2014

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiApríl 2014
 

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
APRÍL 2014

viac...


 

Centrum voľného časuAkcie na Apríl 2014

viac...


 


Deutch version
English version

7453350

21.4.2014
Úvodná stránka