Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

SMS-info - bezplatné prijímanie oznamov cez SMS / email

Vážení občania, Mesto Levoča Vám ponúka novú službu SMS-info.
Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy od svojej samosprávy cez
SMS a/alebo email, podľa vlastného výberu.
K dispozícii sú tieto informačné kanály:
mimoriadne udalosti, kultúra, šport, samospráva

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - sobota 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené dňa 7. júla 2014 rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň konania volieb bol určený na sobotu 15. novembra 2014

viac...


 

Mesto Levoča ocenené v rámci Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov

Dňa 9. októbra 2014 sa konala odborná konferencia Samospráva a triedený zber 2014 vo Zvolene. Odbornú konferenciu každoročne organizuje oprávnená organizácia Envi-Pak, a.s.
Konferencia bola zameraná na aktuálne témy v odpadovom hospodárstve a to nový zákon o odpadoch a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

viac...


 

Zo života mesta

Mesto Levoča dáva do pozornosti svojim obyvateľom i návštevníkom, že na webovej stránke www.levoca.sk, sa v  titule nachádza mesačný súhrny zoznam kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa konajú v aktuálnom mesiaci v Levoči a okrese. Zoznam mesačne mapuje a pravidelne aktualizuje Informačná kancelária mesta Levoča v spolupráci s organizátormi podujatí, ktorých zároveň vyzývame, aby svoje informácie zasielali na adresu ikle@levoca.sk, vždy v dostatočnom predstihu, najlepšie do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Ide o podujatia nekomerčné, s verejno-spoločenským prospechom a ich výber  pre tento zoznam  je v právomoci zostavovateľa - Mestského úradu v Levoča. Na webovej stránke mesta sa tiež nachádza predbežný kalendár  tých  najzaujímavejších podujatí, ktoré sa budú konať v Levoči a okrese v roku 2014.

viac...


 

Levočský informačný mesačník - November 2014

Periodikum informatívneho charakteru, ktoré oboznamuje občanov mesta s aktuálnymi podujatiami, verejným dianím v meste Levoča a poskytuje priestor pre regionálnu reklamu a inzerciu. Je dodávané do každej domácnosti zdarma.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 24.09.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


62. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 14. október 2014

viac...


 

Oznamy

Oprava vozovky na Ulici Železničný riadok

Mesto Levoča oznamuje občanom, že v dňoch 27.10.2014 – 31.10.2014 bude prebiehať oprava vozovky na Ulici Železničný riadok. Žiadame občanov o ohľaduplnosť a akceptáciu dopravných obmedzení v rámci tejto opravy. Pri oprave dôjde k výmene asfaltového povrchu vozovky.

viac...


 

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH - OZNAM o presťahovaní

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL SK oznamuje širokej verejnosti, že LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH, ktorá prevádzkovala svoju činnosť na prízemí chirurgického oddelenia je od 24. 10. 2014 presťahovaná do "domčeka" pri urologickom oddelení. Ordinačné hodiny sú od 15:30 h do 22:00 h. Ordinačné hodiny v sobotu a nedeľu od 7:00 h do 22:00 h.

viac...


 

VEREJNÉ VYHLÁŠKY - R O Z H O D N U T I A


 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

V tomto ročníku sme okrem  internetovej súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá na základe internetového hlasovania pridali ďalšiu kategóriu :  celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a ZUŠ, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, ktoré táto porota vybrala si môžte pozrieť na webových stránkach: www.rodinabezcigariet.sk v ponuke archív. Hlavná cena v tejto umeleckej kategórii je  značkový tablet v hodnote 100 eur.

viac...


 

OZNÁMENIE - Urbanistická štúdia pre zmenu územného plánu Mesta Levoča: Lokalita Pri podkove

- Prerokovanie návrhu zmeny ÚZENMNÉHO PLÁNU LEVOČA v lokapite Pri podkove

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1Jánovce-Jablonov

viac...


 

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

viac...


 

Cestovný poriadok MHD

Cetovný poriadok MHD

viac...


 

Cenník parkovacích služieb pre rok 2014

V roku 2014 na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov budú parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla.

viac...


 

Kultúra a šport

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


NOVEMBER 2014

viac...


 

PETER KRUPA - kresba-maľba-grafika-keramika-drevo-prútie

Vernisáž štvrtok 30. október 2014 o 17.00 hod.
v Galérii mesta Levoča
Výstava potrvá do 5. decembra 2014

Hudobný hosť poľský akordeonista Tomasz Drabina

viac...


 

VÝSTAVA ZA KRÍŽOM

Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce "kríž" vo vybraných prácach 11 fotogra-fov.

2. októbra – 16. novembra 2014
Výstavná sieň Radnice v Levoči

 

viac...


 

Ty si ma viedol … AloisKlar (1763 – 1833) a starostlivosť o nevidiacich v Československu

Výstava zakladateľa slepeckého ústavu školstva v Čechách,
profesora pražskej univerzity a dekana Filozofickej fakulty
16. október - 28. november 2014
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
OKTÓBER 2014

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
OKTÓBER 2014

viac...


 

Centrum voľného časuOKTÓBER 2014

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiSEPTEMBER 2014
 

viac...


 


Deutch version
English version

9655957

30.10.2014
Úvodná stránka