Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

 • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu

Mesto Levoča, zastúpené a konajúce primátorom mesta PaedDr. Milanom Majerským, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu".

viac...


 

Anketa IBV Levoča

Mesto Levoča pripravuje na predaj pozemky na výstavbu rodinných domov v niekoľkých lokalitách mesta. Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť procesu majetkovoprávneho vysporiadania a výstavby technickej infraštruktúry mesto realizuje prieskumu trhu.
Prostredníctvom tohto prieskumu zisťujeme reálny záujem o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov a zároveň aj lokalitu, o ktorú bude medzi občanmi najväčší záujem. Ide o tieto lokality: Plantáž, Krupný jarok, Popradská cesta a Strelnica.

viac...


 

PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA V LEVOČI + VIZUALIZÁCIA

Začiatok a koniec zóny na Námestí Majstra Pavla je upravený dopravnými značkami, a to pri každom jeho vjazde ako začiatok zóny s dopravným obmedzením a pri každom jeho výjazde, ako koniec zóny s dopravným obmedzením. Zóna s dopravným obmedzením (IP 24a) ukladá vodičovi povinnosť parkovať len na miestach na to určených, t. j. označených dopravnou značkou ako parkovisko, s platnou parkovacou kartou.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 29.04.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku

Máte balkón plný kvetov alebo sa s láskou staráte o Vašu predzáhradku? Pochváľte sa a prihláste ich do súťaže “Najkrajší balkón a Najkrajšia predzáhradka v meste Levoča v roku 2015“.

viac...


 

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.
Prosíme Vás o hlas pre našu pani primárku rádiodiagnostického odd. MUDr. Elenu Loumovú, ktorú sme nominovali na Slovenku roka - zdravotníctvo za jej prácu v rádiológii a zvlášť v mamografii a pri biopsiách prsníkov, ktorou veľmi pomáha ženám včas zachytiť a diagnostikovať nádorové ochorenia.

viac...


 

Zo života mesta

15.05.2015 - FOODREVOLUTION DAY 2015
Medzinárodný deň oslavy jedla, kuchyne a zvyšovania povedomia o tom, ako jedlo ovplyvňuje naše zdravie. Celosvetová akcia a myšlienka Jamie Oliver nadchnúť a inšpirovať ľudí v oblasti stravovania a varenia. Minulý rok sa zapojilo vyše 10-tisíc miest v 121 krajinách. Tento rok v rámci Slovenska je to Bratislava a Levoča.

 

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 23. apríl 2015
 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

Prevádzka v materských školách a detských jasliach v pôsobnosti mesta Levoča v čase letných prázdnin

Materská škola Levoča, Ul. Predmestie                                 od 01.07.2015 do 10.07.2015
Materská škola Levoča, mestská časť Levočské Lúky         od 01.07.2015 do 10.07.2015
Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok                       od 01.07.2015 do 17.07.2015
Materská škola Levoča, Ul. J. Francisciho                            od 01.07.2015 do 17.07.2015
Materská škola Levoča, Ul. G. Hermanna                             od 20.07.2015 do 05.08.2015
Materská škola Levoča, Ul. G. Haina                                     od 06.08.2015 do 21.08.2015
Detské jasle Levoča, Ul. J. Francisciho 8                              od 01.07.2015 do 31.07.2015

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

 • 11. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 16.00 h - Levoča, Námestie Majstra Pavla č. d. 54
 • 11. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 16.00 h - Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000303609, EIC:24ZVS0000057176K, Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000324727, EIC:24ZVS0000079753N, Námestie Majstra Pavla č. 51, Levoča, ČOM:0000278939, EIC:24ZVS0000035584R, Námestie Majstra Pavla č. 51 Levoča, ČOM:0000330397, EIC: 24ZVS0000009303M
 • 14. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 18.30 h - Levoča, Námestie Majstra Pavla č. d. 54
 • 14. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 18.30 h - Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000303609, EIC:24ZVS0000057176K, Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000324727, EIC:24ZVS0000079753N, Námestie Majstra Pavla č. 51, Levoča, ČOM:0000278939, EIC:24ZVS0000035584R, Námestie Majstra Pavla č. 51 Levoča, ČOM:0000330397, EIC: 24ZVS0000009303M
 • 18. mája 2015 v čase od 07.10 h  do 18.30 h - celá ulica Nový dvor a celá mestská časť Levočské Lúky
 • 19. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 18.30 h - Levoča, Námestie Majstra Pavla č. d. 54
 • 19. mája 2015 v čase od 07.40 h  do 18.30 h - Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000303609, EIC:24ZVS0000057176K, Námestie Majstra Pavla č. 50 Levoča, ČOM:0000324727, EIC:24ZVS0000079753N, Námestie Majstra Pavla č. 51, Levoča, ČOM:0000278939, EIC:24ZVS0000035584R, Námestie Majstra Pavla č. 51 Levoča, ČOM:0000330397, EIC: 24ZVS0000009303M
 • 21. mája 2015 v čase od 07.10 h  do 18.30 h - celá ulica Nový dvor a celá mestská časť Levočské Lúky
 • 23. mája 2015 v čase od 08.00 h  do 18.30 h - Námestie Majstra Pavla č. d. 59, 61,  Ružová ulica č. d. 33, 34
 • 27. mája 2015 v čase od 07.30 h  do 17.30 h - Levoča, Námestie Majstra Pavla č. d. 24, 27, v úseku od č. d. 29 po č. d. 34, v úseku od č. d. 36 po č. d. 38, Nová ulica č. d. 55, 77, v úseku od č. d. 79 po č. d. 81
 • 27. mája 2015 v čase od 07.30 h  do 17.30 h - Levoča, Námestie Majstra Pavla č. d. 28 ČOM:0000609113, EIC: 24ZVS0000044877B, ČOM:0000291779, EIC: 24ZVS0000041605M, ČOM:0000609124, EIC: 24ZVS0000079648K, ČOM: 0000609122, EIC: 24ZVS00000448894

viac...


 

Oznámenie o úhrade poplatkov za pobyt a starostlivosť v detských jasliach

V zmysle Uznesenia č. 53 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26. marca  2015 oznamujeme, že s  platnosťou od 1. mája 2015 sa mení výška úhrady za starostlivosť o dieťa v detských jasliach.

viac...


 

O Z N A M - o zmene výberu parkovného na Námestí Majstra Pavla

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3. – 6. apríla 2015 (vrátane) sa na Námestí Majstra Pavla  nebude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel.
Zároveň dávame na vedomie, že od 7. apríla 2015 sa bude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel počas celého týždňa, t.j. vrátane nedele, a to od 9.00 hod. do 17.00 hod.

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

viac...


 

Kultúra a šport

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku


Výstava pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok a roku zasväteného života
Vernisáž výstavy 18. mája 2015 o 14.00 hod. v starom kláštore minoritov v Levoči. Výstava potrvá do 5. júna 2015

viac...


 

BCF MTB maratón Levočské vrchy 2015 - LEVOČA


Autocamp Levoča, Kováčová vila
30. mája 2015 od 9.00 hod.

viac...


 

DEŇ DETÍ

31. máj 2015
Námestie Majstra Pavla,
Park - Levoča

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


MÁJ 2015

viac...


 

Spišské talenty na SPIŠSKOM RADE


Predveďte svoje umenie v atraktívnom prostredí Spišského hradu.
Prihlášky zasielajte do 30. mája 2015

viac...


 

JEDENÁSŤ DIMENZIÍ – Jaroslav Švestka


Vernisáž 30.4.2015 o 18.00 v priestoroch Galérie Mesta Levoča
Výstava potrvá do 26.5.2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MÁJ 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
MÁJ 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMÁJ 2015
 

viac...


 


Deutch version
English version

12096663

22.5.2015
Úvodná stránka