Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Školská samospráva a ŠÚ

Mesto Levoča je v zmysle platnej legislatívy v rámci prenesených kompetencií zriaďovateľom 3 základných škôl, v rámci originálnych kompetencii zriaďuje 1 materskú školu s 5 elokovanými pracoviskami, 1 základnú umeleckú školu, centrum voľného času . Všetky výchovno – vzdelávacie zariadenia majú právnu subjektivitu a mesto Levoča ako zriaďovateľ zabezpečuje všetky potreby vyplývajúce z požiadaviek realizácie edukačného procesu v plnom rozsahu.

 


Školský rok 2017/2018

   - Metodický deň 27.10.2017


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka