Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

  • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.
Prosíme Vás o hlas pre našu pani primárku rádiodiagnostického odd. MUDr. Elenu Loumovú, ktorú sme nominovali na Slovenku roka - zdravotníctvo za jej prácu v rádiológii a zvlášť v mamografii a pri biopsiách prsníkov, ktorou veľmi pomáha ženám včas zachytiť a diagnostikovať nádorové ochorenia.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu“

Mesto Levoča, zastúpené a konajúce primátorom mesta PaedDr. Milanom Majerským, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - "vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a Školského úradu"

viac...


 

Zo života mesta

31.03.2015 - Mládežnícky parlament pôsobiaci v Levoči prekvapil 31.3.2015 s pripravenými raňajkami primátora mesta PaedDr. Milana Majerského. Spoločne v príjemnej atmosfére rozprávali o dianí a možnostiach v meste Levoča.

viac...


 

Virtuálny CINTORÍN Levoča

Portál je určený širokej verejnosti, ale aj odborníkom hľadajúcim konkrétne informácie o riešení kompletnej pasportizácie cintorínov od geodetického zamerania po umiestnenie do databáz fotografií hrobov, údajov o zomrelých, údajov o hroboch a digitálnej mapy, príp. aj leteckej snímky cintorína na portáli. Prívlastok Oficiálny vyjadruje, že všetky údaje o hroboch, zomrelých, prípadne platbách a stave zmlúv ako aj digitálna mapa cintorína sú zverejnené z oficiálnych zdrojov správy cintorínov, ktoré pracujú s lokálnou verziou informačného systému WinCITY Cintorín firmy TOPSET.

viac...


 

Geoportal - Levoča

Jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete.
Geoportal - Levoča

viac...


 

Galéria Mesta Levoča

"Galéria mesta Levoča“, prezentuje kultúrnej verejnosti umenie  regionálnych autorov a v budúcnosti  umenie  nadregionálnych  a zahraničných umelcov. Slávnostný otvárací ceremoniál bol sprevádzaný kolektívnou výstavou 25 autorov veľmi širokého výrazového a generačného spektra, profesionálov i neprofesionálov, s väzbou na naše mesto.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 17.03.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 19. február 2015
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 17. február 2015

viac...


 

Oznamy

O Z N A M - o zmene výberu parkovného na Námestí Majstra Pavla

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3. – 6. apríla 2015 (vrátane) sa na Námestí Majstra Pavla  nebude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel.
Zároveň dávame na vedomie, že od 7. apríla 2015 sa bude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel počas celého týždňa, t.j. vrátane nedele, a to od 9.00 hod. do 17.00 hod.

viac...


 

Nasadenie nového odorantu na plynárenskej distribučnej sieti v Levoči

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám ako najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.

viac...


 

Technické služby mesta Levoča OZNAMUJÚ

viac...


 

DANE A POPLATKY SA NEZVYŠUJÚ!

1. januára 2015 sa začína nové zdaňovacie obdobie, a teda aj vyrubovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na rok 2015. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára. Priznanie k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje daňovník podáva do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.

viac...


 

Kultúra a šport

Recitál speváčky Lucie Bílej

21. máj 2015 o 19:00 hod. v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Vstupné 30€ v predpredaji 25€.

viac...


 

DŽABANINY 5

15., 28. marec 2015, 12. apríl 2015
Mestské divadlo v Levoči
Vstupné: 3 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


APRÍL 2015

viac...


 

Galéria Mesta Levoča


NEMÁM, ČO SOM
NIE SOM, ČO MÁM

Emília Blašková
19.2.2015 - 27.3.2015 - Výstava

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
MAREC 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
MAREC 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMAREC 2015
 

viac...


 


Deutch version
English version

11524464

2.4.2015
Úvodná stránka