Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

SMS-info - bezplatné prijímanie oznamov cez SMS / email

Vážení občania, Mesto Levoča Vám ponúka novú službu SMS-info.
Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité správy a oznamy od svojej samosprávy cez
SMS a/alebo email, podľa vlastného výberu.
K dispozícii sú tieto informačné kanály:
mimoriadne udalosti, kultúra, šport, samospráva

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - sobota 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené dňa 7. júla 2014 rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň konania volieb bol určený na sobotu 15. novembra 2014

viac...


 

Zo života mesta

Mesto Levoča dáva do pozornosti svojim obyvateľom i návštevníkom, že na webovej stránke www.levoca.sk, sa v  titule nachádza mesačný súhrny zoznam kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa konajú v aktuálnom mesiaci v Levoči a okrese. Zoznam mesačne mapuje a pravidelne aktualizuje Informačná kancelária mesta Levoča v spolupráci s organizátormi podujatí, ktorých zároveň vyzývame, aby svoje informácie zasielali na adresu ikle@levoca.sk, vždy v dostatočnom predstihu, najlepšie do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Ide o podujatia nekomerčné, s verejno-spoločenským prospechom a ich výber  pre tento zoznam  je v právomoci zostavovateľa - Mestského úradu v Levoča. Na webovej stránke mesta sa tiež nachádza predbežný kalendár  tých  najzaujímavejších podujatí, ktoré sa budú konať v Levoči a okrese v roku 2014.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 24.09.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


61. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 24. september 2014

viac...


 

Oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - R O Z H O D N U T I E

  • Územné rozhodnutie na stavbu "OC Levoča - objekt pre obchod a služby"

viac...


 

Výberové konanie

  • Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka na dobu zastupovania počas materskej dovolenky
  • Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 7. októbra 2014 do 12.00 hod.

viac...


 

Modernizácia a skvalitňovanie služieb znamená byť bližšie ku občanom

20. augusta 2014 Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku sa prijatím tohto zákona bude meniť organizačná štruktúra, zruší sa ich právna subjektivita a zároveň sa zmenia kompetencie ústredia, úradov a Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR

viac...


 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

V tomto ročníku sme okrem  internetovej súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá na základe internetového hlasovania pridali ďalšiu kategóriu :  celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl a ZUŠ, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, ktoré táto porota vybrala si môžte pozrieť na webových stránkach: www.rodinabezcigariet.sk v ponuke archív. Hlavná cena v tejto umeleckej kategórii je  značkový tablet v hodnote 100 eur.

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • 20. októbra 2014 v čase od 07.30 h  do 15.30 h - Levoča, celá ulica Gerlachovská, Krivánska, Kežmarská č. d. 1, Lomnická č. d. 1 – 20, Mengusovská č. d. 1 – 5, 9 – 11, Popradská cesta č. d. 6, 7, 9 – 23, 39

viac...


 

Upovedomenie o začatí správneho konania

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE

Rozhodnutie o umiestnení stavby "SZ a RR bod Západ, Levoča, LE-ZAP-LTE"

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1Jánovce-Jablonov

viac...


 

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

viac...


 

Cestovný poriadok MHD

Cetovný poriadok MHD

viac...


 

Cenník parkovacích služieb pre rok 2014

V roku 2014 na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov budú parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla.

viac...


 

Kultúra a šport

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


OKTÓBER 2014

viac...


 

Levočské babie leto 2014 - VII. ročník hudobného festivalu


Levočské babie leto 2014
10. - 14. október 2014

viac...


 

KOLLÁROVCI - GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ


12. 10. nedeľa o 18.30 hod.
KINO Levoča

viac...


 

31. Levočské fórum - 17.10.2014 o 18.00 hod. v Mestskom divadle

FENOMÉN UNDERGROUND II.
Břetislav Rychlík - režisér, publicista (CZ)
František Stárek Čuňas - publicista (CZ)
Moderuje: Peter Jeseňák

viac...


 

GENIUS LOCI - XI. Multimediálny festival


16. - 17. október 2014
Mestské divadlo Levoča

 

viac...


 

VÝSTAVA ZA KRÍŽOM

Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce "kríž" vo vybraných prácach 11 fotogra-fov.

2. októbra – 16. novembra 2014
Výstavná sieň Radnice v Levoči

 

viac...


 

Adam Macko - MIMÉZIS


13.9. - 17. 10. 2014
Galéria Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 43

 

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
OKTÓBER 2014

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
OKTÓBER 2014

viac...


 

Centrum voľného časuOKTÓBER 2014

viac...


 


Deutch version
English version

9518941

1.10.2014
Úvodná stránka