Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Ďalší investor v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči - vzniknúť má 120 pracovných miest

Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske s.r.o. na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Vzniknúť by tu malo najmenej 120 pracovných miest v prvej fáze.

viac...


 

Aj sestry našej nemocnice pozná celé Slovensko

Každoročne sestry oslavujú svoj sviatok Medzinárodný deň sestier (12.5.) a pri tejto príležitosti Slovenska komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje svojim členkám ocenenie „Biele srdce“.

viac...


 

Súťaž NAJ mesto a obec Slovenska 2017 a Primátor/Starosta Slovenska 2017

Už po desiaty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. IX. ročník súťaže prebieha od 01.04.2017 od 12. hod. do 31.10.2017 do 12. hod.
Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska, sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči.

viac...


 

A k t u a l i t y

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

vlajka_sr.gif


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať v sobotu  4. novembra 2017.

 

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Výberové konanie: Školský špeciálny pedagóg - Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča

Prihlášky na výberové konanie zasielajte do 16.10.2017 na zsklubert@gmail.com.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky.

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO - PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto "príslušník mestskej polície".

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.9.2017

viac...


 

OZNAM O ÚPLNEJ UZÁVIERKE ČASTI MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA KOŠICKEJ ULICI V LEVOČI

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o úplnej uzávierke časti miestnej komunikácie na Košickej ulici z dôvodu rekonštrukcie Košickej brány a priľahlých spevnených plôch. Termín uzávierky je plánovaný od 1. septembra 2017 do 31. októbra 2017. Z tohto dôvodu dôjde aj k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave, pričom v uvedenom termíne bude dočasne zrušená autobusová zastávka na Košickej ulici, cestujúca verejnosť bude môct využit náhradnú autobusovú zastávku na Námestí Majstra Pavla pri meštianskom dome č. 62. Obchádzková trasa je vedená po štátnej ceste I/18 a miestnych komunikáciách na Vysokej a Novej ulici.

viac...


 

OZNAM O DOPRAVNÝCH OBMEDZENIACH NA ŠTÚROVEJ ULICI V LEVOČI

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o dopravných obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Štúrovej ulici v Levoči. Termín začatia stavebných prác je plánovaný v mesiaci august. Prenosné dopravné značenie je navrhnuté pre 3 etapy, keď v prvej etape budú práce vykonávané na okrajoch komunikácie a premávka po miestnej komunikácii bude naďalej obojsmerná. Táto etapa by mala trvať tri mesiace. Posledné dve etapy sú v čase pokládky asfaltových vrstiev v dvoch úsekoch, v tomto čase je navrhnutá úplná uzávierka miestnej komunikácie, nakoľko pokládka asfaltu bude vykonávaná na celú šírku komunikácie naraz. Tieto dve etapy budú trvať len niekoľko hodín a budú vykonávané v dňoch pracovného pokoja resp. v nočných hodinách.

viac...


 

OZNAM

V termíne od 12.06.2017 bude z dôvodu rekonštrukcie a úpravy jestvujúcej komunikácie uzavretá časť ulice Pri Podkove - pred novobudovaným obchodným centrom.

viac...


 

OZNAM - Technické služby

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Kežmarskej ceste bude od 12.6.2017 ZATVORENÝ
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. O znovuotvorení vás budeme včas informovať.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Prehliadka historickej Levoče kráľovsky - na koči

kone_m.jpg
od 1.8. - 31.10.2017
vždy v stredu a sobotu, alebo podľa objednávok

viac...


 

ANDER z Košíc - GALAKONCERT

ander_m.jpg24. september 2017 o 18:00 h
Kinosála kina Úsmev V Levoči
Cena lístka: 10€

 

viac...


 

Rodinný prievan

Rodinny prievan_m.jpg4. október 2017 o 18.00 h
Mestské divadlo Levoča
Vstupné - predpredaj 13€ / na mieste 15€

viac...


 

MILO KRÁĽ BAND - koncert

Milo Kral band_m.jpg15. október 2017 o 18.00 h
Mestské divadlo Levoča
Vstupné 11€

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
SEPTEMBER 2017

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
SEPTEMBER 2017

viac...


 

Dnes má službu:

U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča

053/4514 780

ďalšie dni

Sobota 23.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 23.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 23.9. - 24.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
Sobota 30.9.
U Barborky
V. Greschika 1,
bl. Astra,
054 01 Levoča
053/4514 508
Sobota 30.9.
Pri Košickej Bráne
Košická 22,
054 01 Levoča
053/4514 500
Sobota 30.9.
U leva
Nám. Majstra Pavla 24,
054 01 Levoča
053/4514 780
Sobota 30.9.
U hada
Nám. Majstra Pavla 13,
054 01 Levoča
webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka