Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

viac...


 

Napísali o Levoči

 • Článok pri príležitosti návštevy Tour operátorov z Maďarskej republiky
  Legenda és igazság: Lőcse gyönyörűségei és Győrött kivégzett fehér asszonya
 • Infocesta brazílskeho TV štábu na Slovensku v apríli 2017
  Videoreportáž

viac...


 

Pocta Majstrovi Pavlovi

Mesto Levoča si od začiatku tohto roka pripomína významný historický mílnik, 500. výročie dokončenia životného diela Majstra Pavla, oltár v kostole sv. Jakuba. Toto jedinečné svetové dielo inšpirovalo mnohých umelcov, ktorí svojou tvorbou skladajú poctu jeho práci. Odkaz Majstra Pavla z Levoče oslovil i tvorcu známok Františka Horniaka, ktorý na počest spomínaného výročia slávnostne uviedol vlastnú poštovú známku – Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči.
 

viac...


 

A k t u a l i t y

Rekonštrukcia Košickej brány

01.jpgPredmetom stavebných prác je rekonštrukcia fasády Košickej brány I. etapa a súvisiace stavebné úpravy povrchov v jej okolí s cieľom naplniť zámery Mesta Levoča obnoviť exteriér objektu Košickej brány, ako vstupnej brány do historickej časti mesta a tak podporiť rozvoj turistického ruchu a ďalších funkcií na Námestí Majstra Pavla. Stavebné práce na exteriéri stavby spočívajú v sanácii objektu proti vlhkosti, obnove fasády, výmeny a doplnenia klampiarskych výrobkov, doplnenie drevených okeníc na okná bránovej veže a realizácie bleskozvodu. Stavebné práce v okolí Košickej brány predstavujú úpravu spevnených plôch vozovky v mieste prejazdu bránou a jej bezprostredným nadväzujúcim okolím s cieľom odvedenia povrchových dažďových vôd do nových kanalizačných šácht v komunikácií, rekonštrukciu ležatej dažďovej kanalizácie, doplnenie verejného osvetlenia v mieste prechodu peších, ilumináciu veže a doplnenie prvkov drobnej architektúry.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

vlajka_sr.gif


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať v sobotu  4. novembra 2017.

 

viac...


 

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

Od 1.7.2016 je platba za parkovanie komfortnejšia a rýchlejšia.
SMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 31.01.2017

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 • Pozícia: Pedagogický asistent, Úväzok: 50%, Dátum nástupu: cca 01.01.2018
  Termín pracovného pohovoru: 08.12.2017, Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča
 • Pozícia: Sociálny pedagóg, Úväzok: 50%, Dátum nástupu: cca 01.01.2018
  Termín pracovného pohovoru: 12.12.2017, Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča

viac...


 

Oznam o predĺžení uzávierky miestnej komunikácie na Košickej ulici v Levoči

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o predĺžení uzávierky miestnej komunikácie na Košickej ulici do 15.12.2017 z dôvodu nepredvídaných statických porúch, ktoré sa prejavili pri rekonštrukcii Košickej brány. Mestská hromadná doprava bude do uvedeného termínu premávať po obchádzkovej trase. Obchádzková trasa je vedená po štátnej ceste I/18 a miestnych komunikáciách na Vysokej a Novej ulici. V prípade ukončenia stavebných prác v skoršom termíne bude premávka na Košickej ulici bezodkladne obnovená v oboch jazdných pruhoch.

viac...


 

OZNAM

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom na Okružnej ulici, že dňa 30.10.2017 (pondelok) sa začne s opravou asfaltového krytu vozovky v rozsahu podľa priloženého nákresu. Žiadame obyvateľov, aby v čase realizácie stavebných prác neparkovali svoje autá na komunikácii v predmetnom úseku. Počas realizácie stavebných prác bude čiastočne obmedzená doprava v realizovanom úseku. Uvedené opatrenie platí od 30.10.2017 do ukončenia stavebných prác. Prosíme o ústretovosť a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ

Cestovný poriadok MHD platný od 1.9.2017

viac...


 

OZNAM O DOPRAVNÝCH OBMEDZENIACH NA ŠTÚROVEJ ULICI V LEVOČI

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o dopravných obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Štúrovej ulici v Levoči. Termín začatia stavebných prác je plánovaný v mesiaci august. Prenosné dopravné značenie je navrhnuté pre 3 etapy, keď v prvej etape budú práce vykonávané na okrajoch komunikácie a premávka po miestnej komunikácii bude naďalej obojsmerná. Táto etapa by mala trvať tri mesiace. Posledné dve etapy sú v čase pokládky asfaltových vrstiev v dvoch úsekoch, v tomto čase je navrhnutá úplná uzávierka miestnej komunikácie, nakoľko pokládka asfaltu bude vykonávaná na celú šírku komunikácie naraz. Tieto dve etapy budú trvať len niekoľko hodín a budú vykonávané v dňoch pracovného pokoja resp. v nočných hodinách.

viac...


 

OZNAM

V termíne od 12.06.2017 bude z dôvodu rekonštrukcie a úpravy jestvujúcej komunikácie uzavretá časť ulice Pri Podkove - pred novobudovaným obchodným centrom.

viac...


 

OZNAM - Technické služby

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Kežmarskej ceste bude od 12.6.2017 ZATVORENÝ
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. O znovuotvorení vás budeme včas informovať.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

VÝSTAVA Petra Pollága – Peter a Majster Pavol

pollag_m.jpgVernisáž piatok 17. novembra 2017 o 17:00 
Výstava potrvá do 29. decembra 2017
Mestská galéria v Levoči

viac...


 

KOLLÁROVCI - Môj život je muzika

Kollarovci_m.jpg
24. november 2017 o 18.30 h
Kino úsmev Levoča

 

 

viac...


 

SLOVENSKO ADVENT 2017

advent2017_m.jpg
11. december 2017 o 19.30 h
Mestské divadlo - Levoča

viac...


 

Vianočný remeselný trh v Levoči

vianocne_trhy.jpg
16. december 2017 od 10.00 do 15.30 h
V severnom parku v Levoči

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
NOVEMBER 2017

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
NOVEMBER 2017

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
NOVEMBER 2017

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka