Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

SPgŠ Levoča oslavuje 65. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou

Levoča 25. november 2015 - Aj spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA má rovnaké výročie a tiež jeho zbormajster, Mgr. art. Igor Grega, sa dožíva 65 rokov. ...viac...


 

Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015

Levoča 12. november 2015 - Už po ôsmy rok portál SLOVAKREGION vyhlasil súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú si obľúbila široká vere ...viac...


 

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba v Levoči získal titul Bazilika minor

Levoča 4. november 2015 - Levoča je jedným z mála miest sveta, kde sa nachádzajú dve menšie baziliky, tento titul nesie totiž aj kostol na Mariánskej ...viac...


 

A k t u a l i t y

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

  • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

Voľby do Národnej rady SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 11.11.2015

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

Pozvánky, uznesenia, zápisnice, hlasovania poslancov, videozáznami
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Levoči

 

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Oznamy

OZNAM - spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.

Zber údajov v meste Levoča o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia po vykonanej rekonštrukcii.

viac...


 

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2014 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzickej osoby – živnostníka ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.

viac...


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020

Oznámenie sa nachádza na úradnej tabuli Mesta Levoča a v kancelárii odd. CRaRM, I. poschodie, č.d.17. Do oznamenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

viac...


 

Mestská polícia Levoča OZNAMUJE

Zmenu mobilného telefónného čísla na hliadku mestskej polície + 421 911 151 159

viac...


 

Kultúra a šport

Slávnostné vyhlásenie dekrétu o povýšení Chrámu sv. Jakuba na baziliku minor


26. - 29. november 2015

viac...


 

Vernisáž výstavy MY A ONI


20. november 2015 - 10. január 2016
Galéria mesta Levoča

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


NOVEMBER 2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
NOVEMBER 2015

viac...


 

Centrum voľného času


PONUKA AKCIÍ NA MESIAC NOVEMBER 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
NOVEMBER 2015

viac...


 

TRÉNINGOVÁ HALA LEVOČA - rezervačný formulár + Verejné korčuľovanie

Technické služby mesta Levoča ponúkajú širokej verejnosti novozrekonštruovanú tréningovú halu. V tejto tréningovej hale nájdete ľadovú plochu o rozmeroch 58x28m. V prípade záujmu o prenájom ľadovej plochy nás neváhajte kontaktovať.

Verejné korčuľovanie:
Utorok : 17.00 h - 18.30 h      Sobota : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h
Streda : 16.30 h - 18.00 h      Nedeľa : 13.30 h - 15.00 h. 17.45 h - 19.15 h

viac...


 


Deutch version
English version

14690211

27.11.2015
Úvodná stránka