Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

  • Predaj, prenájom, priame prevody majetku, Oznámenia o uložení písomnosti, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Výrub drevín

viac...


 

VÝBER ZAMESTNANCA NA PRACOVNÉ MIESTO „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu - Verejné obstarávanie“

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu – verejné obstarávanie“.

viac...


 

Bezplatné energetické poradenstvo v Levoči

Zaujíma Vás ako ušetriť energiu a ktoré obnoviteľné zdroje energie by ste mohli využiť u vás doma? Príďte sa bezplatne poradiť a pozrieť, ako dokážu "zelené" zdroje zásobovať energiou domácnosť. Zobrať môžete aj deti, pripravené sú atraktívne súťaže pre malých a veľkých. Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), bude priamo v Levoči k dispozícii v utorok  28. apríla 2015.

viac...


 

Anketa IBV Levoča

Mesto Levoča pripravuje na predaj pozemky na výstavbu rodinných domov v niekoľkých lokalitách mesta. Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť procesu majetkovoprávneho vysporiadania a výstavby technickej infraštruktúry mesto realizuje prieskumu trhu.
Prostredníctvom tohto prieskumu zisťujeme reálny záujem o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov a zároveň aj lokalitu, o ktorú bude medzi občanmi najväčší záujem. Ide o tieto lokality: Plantáž, Krupný jarok, Popradská cesta a Strelnica.

viac...


 

PARKOVANIE NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA V LEVOČI + VIZUALIZÁCIA

Začiatok a koniec zóny na Námestí Majstra Pavla je upravený dopravnými značkami, a to pri každom jeho vjazde ako začiatok zóny s dopravným obmedzením a pri každom jeho výjazde, ako koniec zóny s dopravným obmedzením. Zóna s dopravným obmedzením (IP 24a) ukladá vodičovi povinnosť parkovať len na miestach na to určených, t. j. označených dopravnou značkou ako parkovisko, s platnou parkovacou kartou.

viac...


 

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku

Máte balkón plný kvetov alebo sa s láskou staráte o Vašu predzáhradku? Pochváľte sa a prihláste ich do súťaže “Najkrajší balkón a Najkrajšia predzáhradka v meste Levoča v roku 2015“.

viac...


 

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.

Nominácia na ocenenie Slovenka roka - MUDr. Elena Loumová.
Prosíme Vás o hlas pre našu pani primárku rádiodiagnostického odd. MUDr. Elenu Loumovú, ktorú sme nominovali na Slovenku roka - zdravotníctvo za jej prácu v rádiológii a zvlášť v mamografii a pri biopsiách prsníkov, ktorou veľmi pomáha ženám včas zachytiť a diagnostikovať nádorové ochorenia.

viac...


 

Geoportal - Levoča

Jednoducho ovládateľný mapový informačný systém na internete.
Geoportal - Levoča

viac...


 

Zo života mesta

22.04.2015 Levoču navštívili študenti Fakulty regionálnej ekonomiky a cestovného ruchu, Katedry marketingu a manažmentu ekonomiky a cestovného ruchu z mesta Jelenia Góra z Poľska. Študentov a ich pedagógov v priestoroch Mestského divadla privítal PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga, zástupca primátora. Prostredníctvom prezentácii im boli priblížené služby v oblasti cestovného ruchu, ktoré poskytuje Informačná kancelária mesta Levoča, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča a Združenie turizmu. PhDr., Mgr. Jozef Cvoliga ich informoval o procese vstupu mesta Levoče do SD UNESCO, čo skupinu zaujímalo keďže aj u nich v súčasnosti prebieha nominačný proces. Okrem jednotlivých prezentácii bol pre nich pripravený bohatý program pozostávajúci z prehliadky mesta a jej pamiatok.

viac...


 

Virtuálny CINTORÍN Levoča

Portál je určený širokej verejnosti, ale aj odborníkom hľadajúcim konkrétne informácie o riešení kompletnej pasportizácie cintorínov od geodetického zamerania po umiestnenie do databáz fotografií hrobov, údajov o zomrelých, údajov o hroboch a digitálnej mapy, príp. aj leteckej snímky cintorína na portáli. Prívlastok Oficiálny vyjadruje, že všetky údaje o hroboch, zomrelých, prípadne platbách a stave zmlúv ako aj digitálna mapa cintorína sú zverejnené z oficiálnych zdrojov správy cintorínov, ktoré pracujú s lokálnou verziou informačného systému WinCITY Cintorín firmy TOPSET.

viac...


 

Oznamy

Oznámenie o úhrade poplatkov za pobyt a starostlivosť v detských jasliach

V zmysle Uznesenia č. 53 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26. marca  2015 oznamujeme, že s  platnosťou od 1. mája 2015 sa mení výška úhrady za starostlivosť o dieťa v detských jasliach.

viac...


 

O Z N A M - o zmene výberu parkovného na Námestí Majstra Pavla

Oznamujeme občanom, že v dňoch 3. – 6. apríla 2015 (vrátane) sa na Námestí Majstra Pavla  nebude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel.
Zároveň dávame na vedomie, že od 7. apríla 2015 sa bude vyberať poplatok za parkovanie motorových vozidiel počas celého týždňa, t.j. vrátane nedele, a to od 9.00 hod. do 17.00 hod.

viac...


 

Detské jasle

Ponúkajú rodičom celodennú odbornú starostlivosť pre deti nielen z mesta Levoča, ale aj okolitých obcí.
V jasliach je možné umiestniť deti od 6 mesiacov do 3 rokov.
O vaše deti sa postarajú detské zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami.
Prevádzka detských jaslí je od 6.30 hod do 16.30 hod.

viac...


 

Kultúra a šport

Škola v retrospektíve

Ako sa učilo pred vyše sto rokmi a ako to funguje v škole dnes?
16. apríl - 3. júl 2015
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

viac...


 

JEDENÁSŤ DIMENZIÍ – Jaroslav Švestka


Vernisáž 30.4.2015 o 18.00 v priestoroch Galérie Mesta Levoča
Výstava potrvá do 26.5.2015

viac...


 

Recitál speváčky Lucie Bílej

21. máj 2015 o 19:00 hod. v Chráme sv. Jakuba v Levoči.
Vstupné 30€ v predpredaji 25€.

viac...


 

DŽABANINY 5

12. apríl - nedeľa o 17.00 hod.
26. apríl - nedeľa o 19.00 hod.

Mestské divadlo v Levoči
Vstupné: 3 €

viac...


 

Kalendárium kultúrnych a športových podujatí v Levoči


APRÍL 2015

viac...


 

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
APRÍL 2015

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
APRÍL 2015

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiMAREC 2015
 

viac...


 


Deutch version
English version

11742648

25.4.2015
Úvodná stránka