Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

Dňa 19.4.2018 zástupkyňa primátora mesta Levoča  JUDr. Lýdia Budziňáková a Mgr. Jacek Lelek, primátor mesta Starý Sacz v kancelárii Zwiazku Euroregiónu Tatry so sídlom v Novom Targu podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre tento spoločný projekt.

viac...


 

Komunitné centrum Levočské Lúky

Dňom 01.04.2018 začalo svoju činnosť  Komunitné centrum v Levoči v lokalite Levočské Lúky.  Tento projekt realizuje Mesto Levoča vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Komunitné centrum sídli v budove bývalej sýpky Šľachtiteľského ústavu a je otvorené denne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hodiny.

viac...


 

Vítame jar tradične

Prezentácia výrobkov veľkonočných kraslíc a veľkonočných doplnkov sa uskutočnila 21. marca 2018

viac...


 

A k t u a l i t y

Legalizácia stavieb

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

37. zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 26. apríla 2018 /štvrtok/ o 14.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ

viac...


 

Kontrolu komína nechajte na odborníkov

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zákon dnes jasne hovorí: komín musia skontrolovať, vyčistiť či preskúšať odborníci, teda kominári alebo revízni technici komínov. Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami - zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár.

viac...


 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Levoča, zastúpené a konajúce zástupkyňou primátora mesta JUDr. Lýdiou Budziňákovou, na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe pracovného poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia finančného.

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb

Mesto pripravuje v zmysle zákona 448/208 Z.z. nový plán komunitných služieb mesta a vyzýva všetkých poskytovateľov, prípadne budúcich poskytovateľov, so žiadosťou, aby vyplnili priložený dotazník vo forme excel tabuľky a zaslali nám ju do 27.4.2018 na emailovú adresu mesto@levoca.sk prípadne doručili vyplnené tabuľky do Klientskeho centra MsÚ.

viac...


 

OZNAM PRE CESTUJÚCU VEREJNOSŤ - POZOR ZMENA !!

POZOR ZMENA ! - MHD bude premávať v termíne od 16.04.2018 do 22.04.2018 cez Vysokú a Novú ulicu z dôvodu uzávierky Košickej brány. Zastávka na Košickej ulici bude v oboch smeroch zrušená, cestujúca verejnosť môže využiť náhradnú autobusovú zastávku na Námestí Majstra Pavla pri meštianskom dome č. 62 (archív).

viac...


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

  • Výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia finančného Mestského úradu Levoča
  • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – investičná činnosť“
  • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad – verejné obstarávanie“
  • Výberového konania na obsadenie pracovného miesta „zamestnanec oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta“
     

viac...


 

DVP - Dobrovoľná vojenská príprava

Žiadosti o prijatie do DVP príjmame do 27. apríla 2018 na príslušnej regrutačnej skupine.

viac...


 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

od 02.05.2018 do 15.05.2018 v čase od 10.00 hod. – do 15.30 hod.

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2018

Parkovacie známky na rok 2018 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči od 1.12.2017. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2018 je 35 eur. 

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

Kultúra a šport

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2017

znamka_m.jpgEšte do konca apríla máme možnosť zabojovať za najkrajšiu poštovú známku roka 2017. Prosíme, aby ste zahlasovali za tú našu - levočskú.Postačí jediný email na: anketa.znamka@slposta.sk a v v ňom uviesť, že hlasujete za známku Oltár sv. Jakuba v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Ď.A.K.U.J.E.M.E !

viac...


 

Láska

laska_m.jpg
28. apríl 2018 o 18.00 h
Mestské divadlo

viac...


 

Slávnostné otvorenie FONTÁNY DOBROČINNOSTI

Pozvanka - otvorenie fontany.jpg
8. mája 2018 o 12.30 h
Pred budovou radnice v parku

viac...


 

DEŇ RODINY

den_rodiny_m.jpg
8. máj 2018 od 13.00 h do 18.00 h
Severný park

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
APRÍL 2018

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
APRÍL 2018

viac...


 

Centrum voľného času

cvc_zmen.jpg
PONUKA NA MESIAC
APRÍL 2018

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka