Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Mesto Levoča

A k t u a l i t y

Voľby do orgánov samosprávy obcí - sobota 15. novembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené dňa 7. júla 2014 rozhodnutím predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň konania volieb bol určený na sobotu 15. novembra 2014

viac...


 

Zo života mesta - NOVINKA MESTA LEVOČA

Mesto Levoča dáva do pozornosti svojim obyvateľom i návštevníkom, že na webovej stránke www.levoca.sk, sa v  titule nachádza mesačný súhrny zoznam kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa konajú v aktuálnom mesiaci v Levoči a okrese. Zoznam mesačne mapuje a pravidelne aktualizuje Informačná kancelária mesta Levoča v spolupráci s organizátormi podujatí, ktorých zároveň vyzývame, aby svoje informácie zasielali na adresu ikle@levoca.sk, vždy v dostatočnom predstihu, najlepšie do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Ide o podujatia nekomerčné, s verejno-spoločenským prospechom a ich výber  pre tento zoznam  je v právomoci zostavovateľa - Mestského úradu v Levoča. Na webovej stránke mesta sa tiež nachádza predbežný kalendár  tých  najzaujímavejších podujatí, ktoré sa budú konať v Levoči a okrese v roku 2014.

viac...


 

HNEDÁ PRIEMYSELNÁ ZÓNA LEVOČA - JUH

Informácie o Hnedej priemyselnej zóne Levoča - JUH
nájdete na stránke
www.hpzj.levoca.sk

viac...


 

Straty a nálezy - aktualizované 19.02.2014

Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Levoči ponúka služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených. Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na tel.: + 421 53 451 0650, alebo osobne na Mestskej polícii, Námestie Majstra Pavla 4.

viac...


 

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči


59. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Levoči - 26. jún 2014

viac...


 

Konzultačné hodiny Centra právnej pomoci Levoča - Jún 2014

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. Centrum právnej pomoci nájdete na prízemí v budove kina na Námestí Majstra Pavla

viac...


 

Oznamy

Prevádzka v materských školách a detských jasliach v pôsobnosti mesta Levoča v čase letných prázdnin

Materská škola Levoča, Ul. G. Hermanna od 30.06.2014 do 17.07.2014
Materská škola Levoča, Ul. G. Haina od 18.07.2014 do 06.08.2014
Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok od 07.08.2014 do 22.08.2014
Materská škola Levoča, Ul. J. Francisciho od 30.06.2014 do 18.07.2014
Materská škola Levoča, Ul. Predmestie od 30.06.2014 do 11.07.2014
Materská škola Levoča, mestská časť Levočské Lúky od 30.06.2014 do 11.07.2014
Detské jasle Levoča, Ul. J. Francisciho 8 od 30.06.2014 do 31.07.2014

 

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2013 - 2018

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové programy v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovne obce i kraja. Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie. „Komunita“ je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nie len k sebe navzájom, ale aj k miestu kde žijú. Aby ľudia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s ďalšími ľuďmi. Musia o týchto potrebách  a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch pre ich naplnenie a spoločne hľadať kompromisné riešenia.

viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1Jánovce-Jablonov

viac...


 

UPOZORNENIE

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV

viac...


 

Cestovný poriadok MHD

Cetovný poriadok MHD

viac...


 

Cenník parkovacích služieb pre rok 2014

V roku 2014 na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov budú parkovacie plochy na Námestí Majstra Pavla.

viac...


 

Kultúra a šport

Program KINO-DIVADLO


Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
AUGUST 2014

viac...


 

Ôsmy svetadiel - Muzikál


Spišský Hrad
31. august 2014
/nedeľa/ o 20.00 hod.

viac...


 

ŠPORT


Prehľad športových podujatí
AUGUST 2014

viac...


 

Centrum voľného časuPONUKA NA LETNÉ PRÁZDNINY 2014

viac...


 

SNM - Spišské múzeum v LevočiAUGUST 2014
 

viac...


 


Deutch version
English version

9265350

30.8.2014
Úvodná stránka