Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

V Levoči dokončili ďalšiu etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla Vytlačiť
 

V závere júna dokončili v Levoči 2. etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Za necelý rok opravili priestor východnej časti námestia v blízkosti evanjelického kostola. Rekonštrukcia stála približne 535-tisíc eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja.

S kompletnou rekonštrukciou východnej časti Námestia Majstra Pavla začali stavbári na jeseň minulého roku. Ide o pokračovanie postupnej obnovy celého námestia. Nultá etapa predstavovala opravy v severnom parku a prvá etapa rekonštrukcie južnej časti námestia bola zrealizovaná ešte v roku 2011.

Keďže projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu námestia, aj vo východnej časti došlo k obnove povrchov, prvkov drobnej architektúry, osvetlenia a zelene. „Vymenili sa tiež staré rozvody, inžinierske siete - vodovod spolu s prípojkami, elektrické rozvody, slaboprúdové rozvody, prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie, doplnili sa slaboprúdové rozvody, teda internet, rozvody kamerového systému a telefónu,” povedala Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, UP a ŽP, SÚ. Došlo tiež k spevneniu povrchov ciest a kompletnej výmene chodníkov vrátane podkladových vrstiev.

Na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie získalo mesto Levoča dotácie z ministerstva financií a Prešovského samosprávneho kraja. „Stavebné práce súvisiace s vybudovaním inžinierskych sietí -slaboprúdové rozvody, silnoprúdové elektrické rozvody, vodovod, vodovodné prípojky - na základe uzatvorených zmlúv s Mestom Levoča financovali a prevzali do správy jednotliví správcovia inžinierskych sietí (Slovak Telekom, a.s., LEVONET s.r.o., Východoslovenská distribučná a.s., Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.),” pokračuje Lenka Petrášová.

Projekt realizácie 2. etapy rekonštrukcie vychádzal z celkovej koncepcie obnovy Námestia Majstra Pavla. „Návrhu predchádzal architektonicko-historický prieskum, pričom sa preštudovali jednotlivé vývojové fázy a zásahy do námestia. Tie zmeny námestia, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv (severný park, výsadba zelene po obvode námestia), sme sa rozhodli zachovať. Zároveň tie zásahy, ktoré námestiu neprospeli, sme sa rozhodli z námestia odstrániť (viaceré zásahy z obdobia socializmu, historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia),” priblížil spracovateľ aktualizovanej projektovej dokumentácie Marián Čutka.

Jedným z cieľov rekonštrukcie bolo pridať námestiu formu hodnotného verejného priestoru. „Snaha projektu bola v prvom rade skvalitnenie verejného priestoru pre pešieho návštevníka - vytvorenie bezbariérového priestoru, skvalitnenie povrchov, vytvoriť podmienky pre existenciu pešej zóny na námestí a prístup dopravy len v nevyhnutnej miere. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné vybudovať záchytné parkoviská pre vozidlá smerujúce do historického centra. Zároveň však rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky pre rozvoj historických objektov priamo na námestí a skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie. Celkové architektonické riešenie sa snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia uskutočňuje. Návštevník tým pádom nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné - historické meštianske domy, Bazilika sv. Jakuba, mestská radnica,” doplnil Marián Čutka.

S ďalšími rekonštrukčnými prácami na námestí plánuje začať mesto Levoča už začiatkom septembra. „Takto čiastočne zrekonštruované námestie prirodzene prináša iba čiastočné výhody. Napríklad v nasledujúcich etapách sa ráta s vybudovaním automatickej tlakovej vodovodnej stanice v severnej časti námestia. Predmetná stanica zvýši tlak vo vodovodnom potrubí na námestí a odstráni problémy s nízkym tlakom vo vodovode. Až po jej zrealizovaní vlastníci objektov pocítia výraznejšiu zmenu. To isté platí aj o celkovej estetike Námestia Majstra Pavla. Jej výsledok bude skutočne viditeľný až po dokončení všetkých etáp rekonštrukcie námestia,” dodáva na záver Marián Čutka.

 

      Vladimíra Novotná Čajová


 
 

Stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., a vlastníkov poľnohospodárskej pôdy - videozáznamVytlačiť
 

Spoločné stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., ako aj vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju prenajímajú tejto spoločnosti na poľnohospodárske účely.
Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. júna 2019 o 16.00 h v Mestskom kine.

tatra.jpg


 
 

Slávnostne otvorenie Veže Baziliky sv. JakubaVytlačiť
 

26. júna 2019 sme za prítomnosti prešovského župana Milana Majerského slávnostne otvorili Vežu Baziliky sv. Jakuba. Prítomných privítal primátor mesta Miroslav Vilkovský a pozval ich na prehliadku zrekonštruovaného priestoru veže. 

A Vás pozývame tiež.
Vežu môžete navštíviť každý deň počas leta počnúc dneškom, prvý vstup je o 11.15 a posledný vstup o 19.15. Vstupy sú v 45 minútových intervaloch a vstup je zdarma. Na vstup je však potrebné sa rezervovať priamo vo veži.


 
 

Levoča ponúkne verejnosti nulovú suvenírovú bankovkuVytlačiť
 

Aj Levoča bude mať svoju nulovú bankovku. Tejto informácii sa istotne potešia nielen všetci numizmatici, ale i turisti a návštevníci mesta. Vyobrazená na nej bude budova historickej radnice. Levoča sa tak pridá k mestám ako Bratislava či Košice, ktoré už nulové bankovky ponúkajú.

Vedenie mesta Levoča dalo vyhotoviť nulovú suvenírovú bankovku pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky. Na predaj by mala byť začiatkom letnej turistickej sezóny a poteší určite všetkých zberateľov, ale aj návštevníkov mesta. Vyjsť by mala v náklade 10-tisíc kusov.

bankovka.jpg

Aj levočskú nulovú suvenírovú bankovku vyrobia zo 100% bavlneného papiera, ktorý sa používa pri výrobe skutočných eurobankoviek. Niesť bude niektoré ochranné prvky, napríklad hologram, mikrotlač, či UV ochranné prvky. Vdaka číslovaniu, ako pri pravých bankovkách, je každý vydaný kus unikát. Suvenírové bankovky vyrába v limitovaných nákladoch spoločnost Oberthur Technologies Paríž, ktorá sa venuje aj výrobe pravých eurobankoviek.

Cielom konceptu EuroSouvenir Slovensko je podporiť a propagovať turizmus v Európe, či upozornovať na najzaujímavejšie kultúrne pamiatky, turistické lokality, podujatia či osobnosti.
 


 
 

Študenti Strednej pedagogickej školy v Levoči opäť skrášľovali priestory pediatrického oddeleniaVytlačiť
 

Obavy, úzkosť, ľudia v plášťoch, cudzia posteľ  možno aj  strach z neznámeho. Práve  takéto pocity má asi každý človek  na začiatku životnej skúsenosti z pobytu v nemocnici.

Text a foto : Mgr. Ivana Makarová

Ak ide o chorobu v tej chvíli je celkom jedno, či ide o krátkodobú, alebo dlhodobú hospitalizáciu. Nielen  pre dospelého človeka znamenajú dni strávené v nemocničnom prostredí vytrhnutie z bežného rodinného prostredia a každodenného rytmu, na ktorý je zvyknutý, obmedzenie pohybu i činností, ale aj dočasná strata kontaktu s blízkymi či priateľmi. Ak sa stáva pacientom dieťa, je to o to náročnejšie nie len pre samotného pacienta, ale aj rodičov i samotný  personál. Steny detského oddelenia  teraz zdobia krásne obrázky rozprávkových  bytostí, ktoré vytvorili študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, aby chorým detským pacientom spríjemnili pobyt v nemocnici.

Aby bol čas strávený dieťaťom, prípadne aj s jeho sprevádzajúcim rodičom čo najmenej stresujúci  o to sa môže  postarať milý personál oddelenia ktorý na detskom  oddelení VNsP Levoča určite je, ale  aj priestory v ktorých sa detský pacient nachádza. Preto sa personál  Detského  oddelenia neustále  snaží nemocničné priestory čo naviac priblížiť detskému pacientovi, aby sa  v ňom cítil čo najpríjemnejšie a aby mu čo možno najviac pripomínalo  jeho domov, detskú izbu, materskú  škôlku  či už detskými maľbami, detským posteľným prádlom, ale aj hračkami  v detskom  kútiku,“ povedala Mgr. Magdaléna Lesňáková, vrchná sestra detského oddelenia.

Na pomoc pri skrášľovaní nemocničných priestorov detského oddelenia  oslovili zamestnanci študentov Strednej odbornej školy pedagogickej  v Levoči. Tento krát sa študenti opäť snažili  spestriť príjmové prostredie ďalšími rozprávkovými motívmi  ako napríklad,  obrázok  mravčeka či  dobre známeho rozprávkového krtka, leva a žirafy  na sklenené predelové steny na chodbách a izbách oddelenia.

Študenti už oddeleniu opakovane vyšli v ústrety napríklad  pri otváraní nadštandardných izieb pediatrického oddelenia, kedy svojimi nádhernými obrázkami rozprávkových postavičiek skrášlili spoločné priestory. „Za ústretovosť a ochotu a chuť pomôcť ďakuje Detské  oddelenie VNsP Levoča v prvom rade pánu riaditeľovi SOŠPg v Levoči Mgr. Jozefovi Cirbusovi, ktorý  študentov na túto činnosť uvoľnil. No poďakovanie  patrí samozrejme aj študentkám, ktoré kresby zrealizovali pod vedením svojho učiteľa – Mgr. Štefana Viru. Svojím prístupom potvrdili  pozitívny vzťah a entuziazmus pre prácu s deťmi, ktorej sa chcú  títo študenti v aj ďalšom živote venovať,“ uviedol riaditeľ  nemocnice MUDr. Jozef Tekáč, MPH.


 
 

V Levoči rokovali o spolupráci primátori okresných spišských miestVytlačiť
 

LEVOČA 2. apríla 2019 - V Levoči sa v utorok 2. apríla 2019 stretli primátori okresných spišských miest - Levoče, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Starej Ľubovne. Dohodli sa na spolupráci v oblasti cestovného ruchu, rokovali o zvýšení kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia. Hovorili aj o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom.

            Levoča hostila prvý aprílový utorok primátorov okresných spišských miest. Na pracovnom rokovaní diskutovali o trvalo udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, o rešpektovaní a zhodnocovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, posilňovaní mierových a priateľských kontaktov. Rozprávali sa aj o cielenom marketingu územia, či o tom, ako rozvíjať a prehĺbovať cestovný ruch na regionálnej úrovni a organizovať spoločné prezentačné podujatia.

IMG_2312.jpeg

            Na rokovaní sa primátori zhovárali aj o prepájaní miest so susedným Poľskom či Maďarskom. “Poľsko intenzívne buduje diaľničné pripojenia smerom na Nowy Targ, Gdaňsk a Varšavu. Hovorili sme o tom, ako možno Spiš prepojiť až s Varšavou nie len v oblasti cestnej dopravy, ale aj železničnej, či prostredníctvom cyklotrás,” priblížil primátor Levoče Miroslav Vilkovský. Pripomenul, že sa cyklistické prepojenie plánuje smerom od Popradu, cez Kežmarok, až po Levoču a Levočskú dolinu. “Levoča má tiež záujem vstúpiť do rokovania o budovaní cyklotrasy smerom na Spišskú Novú Ves,” doplnil primátor Levoče. Mestá Levoča, Spišská Nová Ves tiež rokujú aj o obnovení železničného prepojenia.

            Keďže mestá Spiša zastrešujú až štyri oblastného organizácie cestovného ruchu, primátori sa dohodli, že ich zástupcovia vytvoria pre spišské mestá dokument o spolupráci v tejto oblasti. Riaditelia OO CR dostanú za úlohu vypracovať spoločný propagačný material na propagáciu Spišských miest. 

            Primátori spišských miest na rokovaní tiež prisľúbili aktívnu pomoc mestu Poprad, ktoré sa chce uchádzať o organizovanie Európskeho olympijskeho festivalu mládeže. V rámci participácie na organizovaní festivalu mládeže poskytnú mesta na Spiši, aj svoje športoviská a ubytovacie kapacity pre potreby uskutočnenia tohto podujatia v Poprade.

            Primátori sa plánujú stretávať každý polrok. Na najbližších stretnutiach chcú rokovať o využívaní rekreačných poukazov na území Spiša, ale aj o nových pravidlách v oblasti odpadového hospodárstva. Primátori chcú do rokovaní prizvať aj zástupcov ďalších spišských miest.

 


 
 

LEVOČSKÁ PAMÄTNÁ MEDAILAVytlačiť
 

Mesto Levoča vydalo pamätnú medailu k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Medaila je v predaji v Informačnej kancelárii mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58. Cena mince je 6,70 €.


Technické údaje a popis medaily
 

Levočská pamätná medaila má priemer 35 mm a je vyrazená do piatich mincových kovov – mosadz, patinovaná mosadz, meď, patinovaná meď a hliník.

Na averze pamätnej medaily sa nachádza v hornom kruhopise názov „Levoča“, na spodnej strane mince je v kruhopise názov mesta ako ho poznáme z prvej písomnej zmienky „Leucha“. V hornom Ľavom mincovom poli sa nachádza letopočet, ktorý predstavuje rok prvej písomnej zmienky – „1249“. V dolnej Ľavej časti mincového poľa je zobrazený obrys Slovenskej republiky s vyznačenými geografickými súradnicami mesta Levoča, a to severná geografická šírka 49° 01’ 16” a východná geografická dĺžka 20° 35’ 28”.

V pravom mincovom poli sa nachádza erb mesta Levoča.

Na reverze mince je v centrálnej časti mincového poľa zobrazená Bazilika sv. Jakuba. V kruhopise je nápis „Bazilika sv. Jakuba“.

medaila.jpg


 
 

Výnimoční manželia obdarovávajú detských pacientov Levočskej nemocniceVytlačiť
 

              

Výnimoční manželia obdarovávajú detských pacientov Levočskej nemocnice

              

Už skoro pravidelne sa snažia manželia Pollákovci pomáhať a obdarovávať detských pacientov Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. Detskému oddeleniu darovali  už napríklad televízor, hračky a  tento rok pridali aj ďalšie drobné darčeky ako napríklad krásne detské dupačky, ovocie, detské výživy, piškóty, jogurty a drobnosti. Vždy sa vopred na detské oddelenie ohlásia či môžu prísť navštíviť a potešiť detských pacientov. Lekári aj ošetrovateľský personál na detskom oddelení si túto pomoc veľmi váži a cení.

"Ďakujeme manželom Pollákovým, lekári aj ošetrovateľský personál si túto pomoc veľmi váži a cení. Na detskom oddelení Levočskej nemocnice sú hospitalizovane deti od narodenia až do devätnásteho roku života, ktoré si liečia rôzne detské ochorenia, vrátane operačných diagnóz a úrazov. Preto je dôležité im tento pobyt čo najviac spríjemniť a práve také dary k tomu pomáhajú," uviedol primár oddelenia MUDr. Martin Tkáč.

Výnimoční manžela_.jpgPani  Jana Pollákova je sama invalidná dôchodkyňa  a jej manžel Karol je živnostník. Majú už dvoch dospelých synov a rozhodli sa pre veľmi milé a chvályhodné gesto. Ako sami povedali aj oni ako deti boli pacientmi na detskom oddelení levočskej nemocnie a aj ich deti. „Veľmi si vážime prácu nie len lekárov, ale aj celého personálu a teší nás, že môžeme takto potešiť i my aspoň takto malých pacientov. Z oddelenia odchádzame vždy  s veľmi dobrým pocitom šťastia a spokojnosti,“ uviedla pani Polláková a podotkla, že ju takáto pomoc veľmi napĺňa a ak by mohla, potešila by aj ďalších - napríklad onkologických pacientov, s ktorými veľmi súcíti. Ak im to financie umožnia, znova prídu spolu s manželom, aby potešili a mohli malým levočským pacientom zaželať hlavne veľa zdravia.

 

Text : Mgr. Lucia Kočková, Foto : Mgr. Ivana Makarová

 

 

 

 


 
 

LEVOČA V EURÓPSKOM PARLAMENTEVytlačiť
 

Mesto Levoča malo v uplynulých dňoch možnosť odprezentovať sa na pôde Európskeho parlamentu spolu s mestom Bardejov, regiónom Tokaj a ÚĽUVom. Primátor Miroslav Vilkovský a ďalší zástupcovia mesta sa zúčastnili na seminári o Európskom kultúrnom dedičstve, rokovania politickej frakcie S&D a ďalších podujatí, ale hlavne otvorili výstavu kultúrneho dedičstva Východneho Slovenska. Podujatie sa konalo pod záštitou europoslankyne Moniky Smolkovej. Neobyčajne nás potešili pozitívne reakcie europoslancov, pracovníkov aj návštevníkov parlamentu a mnohých ďalších hostí. Obrovskú pozornosť pútal hlavne oltár Majstra Pavla, ale aj Klietka hanby, ktorú by si do EÚ parlamentu veľmi radi preniesli.


 
 

Mesto Levoča si dnes pripomína 74. výročie oslobodeniaVytlačiť
 

Posledné výstrely 2. svetovej vojny zazneli pred 74. rokmi, 27. januára 1945. Vzdať hold položením vencov pri Pomníku padlých všetkým, ktorí bojovali a padli za svoju vlasť prišiel zástupca primátora mesta Levoča Miroslav Čurilla.


 
 
Položky 1-10 z 106


Deutch version
English version
Úvodná stránka