Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Náboženstvá

 • Adresy a kontakty
 • Bohoslužby
 • Kostoly
   

Adresy a kontakty
 

 • Rímskokatolícka cirkev
 1. Dekanát Levoča
  Farský úrad
  Námestie Majstra Pavla 52
  054 01 Levoča
  053/451 23 47, 451 37 75

  E-mail: rkc@levoca.sk
  Web stránky: rkc.levoca.sk
   
 2. Kláštor minoritov
  Košická 2, 054 01 Levoča
  tel.: 053/ 45 14 570
  fax: 053/ 46 99 621
  e-mail: levoca@minoriti.sk  
   
 3. Pútnický a exercičný dom, Levoča
  Mariánska hora
  tel. číslo: 053/451 2826
  0908 340 475
  E-mail: marianskahora@levoca.sk
   
 4. Mariánska púť v Levoči
   
 • Gréckokatolícka cirkev
 1. Gréckokatolícky farský úrad
  Potočná 6,
  054 01 Levoča
  tel.: 053 451 34 36, 0911 912 312 
   
 • Evanjelická cirkev
 1.  Ev. a. v. farský úrad
  Vysoká 1, 054 01 Levoča
  053/451 23 19
   
 • Pravoslávna cirkev
 1. Pravoslávny chrám svätých Cyrila a Metoda 
   

BOHOSLUŽBY - 2012

1.Rímskokatolícka cirkev - poriadok sv. omší za aktuálny mesiac


2. GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
- Sväté liturgie v týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok .. 16.55
streda, sobota .......... ...... 07.55
- Sväté liturgie v nedeľu: 07.50 v cirkevnoslovanskom jazyku
09.00 v slovenskom jazyku
Sviatky v mesiaci máj:
- 02.5. – streda Polovica Päťdesiatnice
- 11.5. – piatok Blažený hieromučeník Vasiľ,
prešovský svätiaci biskup
- 17.5. – štvrtok Nanebovstúpenie Pána
- 27.5. – nedeľa Zostúpenie Svätého Duch
- 28.5. – pondelok Najsvätejšej Trojice
Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení budú oznámené pri
nedeľných oznamoch.
Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6
054 01 Levoča, tel.: 053 – 451 34 36, 0911 – 912 312
 

3. EVANJELICKÁ CIRKEV

6. máj 2012 4. nedeľa po Veľkej noci 9.00
13. máj 2012 5. nedeľa po Veľkej noci 9.00
17. máj 2012 Vstúpenie Krista Pána na nebo 18.00
20. máj 2012 Nedeľa po Vstúpení 9.00
27. máj 2012 1. slávnosť svätodušná 9.00
28. máj 2012 2. slávnosť svätodušná 18.00
1. jún 2012 Skúška konfirmandov 18.00
3. jún 2012 Nedeľa Svätej Trojice - Konfirmácia 10.00
Biblická hodina pre dospelých - každú stredu o 18.00
Detská besiedka: biblické príbehy pre deti - každú nedeľu počas hlavných služieb Božích
Klub zdravia: na farskom úrade - kurzy zdravého varenia: 10. máj 5.30
24. máj 15.30

4. PRAVOSLÁVNA CIRKEV

Utorok: 16.00 hod. molben
Streda: 08.00 sv. liturgia
Štvrtok: 16.00 molben
Piatok: 08.00 sv. liturgia
Sobota: 18.00 večerňa
Nedeľa: 08.30 utreňa
10.00 sv. liturgia
14.00 večerňa
11.05. Ap. rovní CYRIL a METOD 08.00 sv. liturgia
učitelia Slovanov
17.05. Nanebovstúpenie Hospodina 08.00 sv. liturgia
26.05. Trojičná zádušná sobota 08.00 sv. liturgia
27.05. Zoslanie sv. Ducha na Apoštolov 10.00 sv. liturgia
Päťdesiatnica
28.05. Deň sv. Ducha 08.00 sv. liturgia
29.05. Deň svätej Trojice 08.00 sv. liturgia


KOSTOLY V LEVOČI

Kostol sv. Jakuba
Chrám Sv. Jakuba 

je trojloďová pseudobaziliková stavba. Postavený bol v 14.storočí.Svojimi rozmermi sa zaraďuje medzi najväčšie na Slovensku. Zariadenie interiéru obsahuje zbierku gotických oltárov, ktoré sa zachovali na pôvodných miestach. V chráme sa nachádzajú sochárske a rezbárske práce Majstra Pavla zo začiatku 16.storočia, medzi ktorými je umelecký unikát najvyšší gotický oltár na svete (18,62m).
Kontakt:
Farský úrad rím. - kat.,
Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča, tel. 053/451 2347

Poriadok bohoslužieb:
Pondelok – Piatok 06.00; 18.00 h
Sobota 06.30; 19.00 h
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 h

www.chramsvjakuba.sk
Tel.: +421-0907-521 673, +421/53/451 2347
Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča

Otváracie hodiny:
1. 1. 2010 – Veľká noc
1. 11. 2010 – 31. 12. 2010
Pondelok: –––––––
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: –––––––

Veľká noc – 30. 6. 2010
1. 9. 2010 - 31. 10. 2010
Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

1. 7. 2010 - 31. 8. 2010
Pondelok: 11.00 – 17.00 / vstup každých 30 minút /
Utorok - Sobota: 9.00 – 17.00 / vstup každých 30 minút /
Nedeľa: 13.00 – 17.00 /vstup každých 30 minút /

Vstupné:
2 € /60,25 Sk /dospelí/
1 € /30,13 Sk /deti, študenti/
V sobotu je doporučené navštíviť chrám v doobedňajších hodinách z dôvodutoho,  že v poobedňajších hodinách sa v chráme konajú sobáše. Počas sobášov je chrám pre turistov zatvorený.www.chramsvjakuba.sk
 


Mariánska hora
Bazilika Panny Márie

Dominantu Levoče tvorí strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Archeológovia našli hradisko na kopci hneď za Mariánskou horou, ktorý sa nazýva aj dnes Burg -Hrad. Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14.storočia v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným s cieľov návštevy Svätého otca na Slovensku.

Kontakt:
Pútnický a exercičný dom, Levoča
Mariánska hora
Tel.: +421/53/4512826
Kostol otvoria na požiadanie rehoľné sestry z kláštora pri bazilike.


Gymnaziálny kostol - čierny kostol
Kláštorská, tel. 053/ 4512347
Starý kostol minoritov
Na konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež gymnaziálnym kostolom. Pochádza z prvej polovice 14. storočia a na jeho stavbu použili peniaze, ktoré poskytol v roku 1309 magister rytier Donč. Je to jeden z najväčších kostolov na Slovensku, ktorý je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia obdobia gotiky. Postavila ho známa levočská stavebná huta. V roku 1671 bola loď kostola prebudovaná v barokovom slohu, avšak prvky gotickej architektúry, ktoré sú zachované najmä v presbytériu, sú dokonalé, úchvatné kružby okien, hlavice, pätky klenieb, sedílie. Mohutnosťou vyniká hlavný oltár s gotickou sochou Madony z 15. storočia a s barokovými sochami uhorských kráľov a jezuitských svätcov. V sakristii sa nachádza maľba z prvej polovice 14. storočia, znázorňujúca Ukrižovanie, nad portálom do sakristie je Smrť a Nanebovzatie Panny Márie. Na severnej strane lode sa nachádzajú morality - skutky milosrdenstva, ktoré sú vyobrazené realisticky, kým v chráme sv. Jakuba je ich stvárnenie symbolické.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti
Barokový kostol a kláštor minoritov
Kostol a komplex kláštorných budov sa nachádza za Košickou bránou. Je postavený na mieste najstaršieho levočského kostola, ktorý po požiari v roku 1747 zbúrali. Postavili ho v rokoch 1748 -1755. Súbor kláštorných objektov má pôdorys v tvare písmena U. Kostol je jednoloďový, v zadnej časti lode má murovanú emporu s organom. Na priečeli kostola Vás záujme nástenná maľba so symbolmi Viery, Nádeje a Lásky. Tento kostol je jedným z nemnohých zachovaných barokových kostolov na Spiši.

Kontakt:
Kláštor minoritov, 054 01 Levoča, Košická 2,
tel..číslo: 053/4514570, 4699620
www.levoca.minoriti.sk


 


Deutch version
English version

12908965

29.7.2015
Úvodná stránka