Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Náboženstvá

 • Adresy a kontakty
 • Bohoslužby
 • Kostoly
   

Adresy a kontakty
 

 • Rímskokatolícka cirkev
 1. Dekanát Levoča
  Farský úrad
  Námestie Majstra Pavla 52
  054 01 Levoča
  053/451 23 47, 451 37 75

  E-mail: rkc@levoca.sk
  Web stránky: rkc.levoca.sk
   
 2. Kláštor minoritov
  Košická 2, 054 01 Levoča
  tel.: 053/ 45 14 570
  fax: 053/ 46 99 621
  e-mail: levoca@minoriti.sk  
   
 3. Pútnický a exercičný dom, Levoča
  Mariánska hora
  tel. číslo: 053/451 2826
  0908 340 475
  E-mail: marianskahora@levoca.sk
   
 4. Mariánska púť v Levoči
   
 • Gréckokatolícka cirkev
 1. Gréckokatolícky farský úrad
  Potočná 6,
  054 01 Levoča
  tel.: 053 451 34 36, 0911 912 312 
   
 • Evanjelická cirkev
 1.  Ev. a. v. farský úrad
  Vysoká 1, 054 01 Levoča
  053/451 23 19
   
 • Pravoslávna cirkev
 1. Pravoslávny chrám svätých Cyrila a Metoda 
   

 

KOSTOLY V LEVOČI

Kostol sv. Jakuba
Chrám Sv. Jakuba 

je trojloďová pseudobaziliková stavba. Postavený bol v 14.storočí.Svojimi rozmermi sa zaraďuje medzi najväčšie na Slovensku. Zariadenie interiéru obsahuje zbierku gotických oltárov, ktoré sa zachovali na pôvodných miestach. V chráme sa nachádzajú sochárske a rezbárske práce Majstra Pavla zo začiatku 16.storočia, medzi ktorými je umelecký unikát najvyšší gotický oltár na svete (18,62m).
Kontakt:
Farský úrad rím. - kat.,
Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča, tel.: +421-53-4512347 farský úrad

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča

web: www.chramsvjakuba.sk
email: chramsvjakuba@gmail.com
tel.: +421-907-521673 informácie

Viac informácii na stránke www.chramsvjakuba.sk
 


Mariánska hora
Bazilika Panny Márie

Dominantu Levoče tvorí strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Archeológovia našli hradisko na kopci hneď za Mariánskou horou, ktorý sa nazýva aj dnes Burg -Hrad. Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14.storočia v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov, aby tu načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným s cieľov návštevy Svätého otca na Slovensku.

Kontakt:
Pútnický a exercičný dom, Levoča
Mariánska hora
Tel.: +421/53/4512826
Kostol otvoria na požiadanie rehoľné sestry z kláštora pri bazilike.


Gymnaziálny kostol - čierny kostol
Kláštorská, tel. 053/ 4512347
Starý kostol minoritov
Na konci Kláštorskej ulice stojí kostol minoritov, nazývaný tiež gymnaziálnym kostolom. Pochádza z prvej polovice 14. storočia a na jeho stavbu použili peniaze, ktoré poskytol v roku 1309 magister rytier Donč. Je to jeden z najväčších kostolov na Slovensku, ktorý je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia obdobia gotiky. Postavila ho známa levočská stavebná huta. V roku 1671 bola loď kostola prebudovaná v barokovom slohu, avšak prvky gotickej architektúry, ktoré sú zachované najmä v presbytériu, sú dokonalé, úchvatné kružby okien, hlavice, pätky klenieb, sedílie. Mohutnosťou vyniká hlavný oltár s gotickou sochou Madony z 15. storočia a s barokovými sochami uhorských kráľov a jezuitských svätcov. V sakristii sa nachádza maľba z prvej polovice 14. storočia, znázorňujúca Ukrižovanie, nad portálom do sakristie je Smrť a Nanebovzatie Panny Márie. Na severnej strane lode sa nachádzajú morality - skutky milosrdenstva, ktoré sú vyobrazené realisticky, kým v chráme sv. Jakuba je ich stvárnenie symbolické.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti
Barokový kostol a kláštor minoritov
Kostol a komplex kláštorných budov sa nachádza za Košickou bránou. Je postavený na mieste najstaršieho levočského kostola, ktorý po požiari v roku 1747 zbúrali. Postavili ho v rokoch 1748 -1755. Súbor kláštorných objektov má pôdorys v tvare písmena U. Kostol je jednoloďový, v zadnej časti lode má murovanú emporu s organom. Na priečeli kostola Vás záujme nástenná maľba so symbolmi Viery, Nádeje a Lásky. Tento kostol je jedným z nemnohých zachovaných barokových kostolov na Spiši.

Kontakt:
Kláštor minoritov, 054 01 Levoča, Košická 2,
tel..číslo: 053/4514570, 4699620
www.levoca.minoriti.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka