Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levoča

V Levoči dokončili ďalšiu etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla

V závere júna dokončili v Levoči 2. etapu rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Za necelý rok opravili priestor východnej časti námestia v blízkosti evanjelického kostola. Rekonštrukcia stála približne 535-tisíc eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja.

viac...


 

Stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., a vlastníkov poľnohospodárskej pôdy - videozáznam

Spoločné stretnutie zástupcov spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o., ako aj vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorí ju prenajímajú tejto spoločnosti na poľnohospodárske účely.
Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. júna 2019 o 16.00 h v Mestskom kine.

viac...


 

Slávnostne otvorenie Veže Baziliky sv. Jakuba

26. júna 2019 sme za prítomnosti prešovského župana Milana Majerského slávnostne otvorili Vežu Baziliky sv. Jakuba. Prítomných privítal primátor mesta Miroslav Vilkovský a pozval ich na prehliadku zrekonštruovaného priestoru veže. 

viac...


 

Levoča ponúkne verejnosti nulovú suvenírovú bankovku

Aj Levoča bude mať svoju nulovú bankovku. Tejto informácii sa istotne potešia nielen všetci numizmatici, ale i turisti a návštevníci mesta. Vyobrazená na nej bude budova historickej radnice. Levoča sa tak pridá k mestám ako Bratislava či Košice, ktoré už nulové bankovky ponúkajú.

viac...


 

A k t u a l i t y

Turistická súťaž - Spoznávaj Levoču a jej okolie

Úlohou súťažiacich je správne vyplniť znenie tajničky. Hrací formulár je potrebné nechať v zberných miestach, ktoré  sú zriadené v hoteloch: Barbakan, Stela Arkáda, U Leva, v cukrárni Oáza, v kaviarni Planéta, v SNM- Spišské múzeum v Levoči, v rekreačnom zariadení Kováčová víla, v informačnej kancelárii mesta Levoča a v klientskom centre mestského úradu v Levoči.

viac...


 

Uznesenie o zákaze aplikovania akýchkoľvek látok spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s.r.o.

Uznesnie Okresného súdu Spišská Nová Ves v spore žalobcu Mesto Levoča, proti obžalovanému TATRA-AGROLEV, s.r.o. 

viac...


 

Stanovisko Mesta Levoča k problému s nepríjemným zápachom v meste

Mnohých Levočanov už dlhší čas trápi nepríjemný zápach, šíriaci sa z okolitých polí. Napriek tomu, že kompetencie mesta v tejto veci sú veľmi obmedzené, mesto z vlastnej iniciatívy už v priebehu r. 2018 začalo vykonávať kroky, smerujúce k odstráneniu zdroja nepríjemného zápachu, alebo aspoň k výraznému zmierneniu jeho intenzity. V priebehu tohto roka sa už niekoľko krát opakovala situácia, že zápach bol oveľa intenzívnejší než zvyčajne a tiež sa množili podozrenia, že na polia sú aplikované aj iné látky, než je v poľnohospodárstve bežné. Navyše sa na mesto začali obracať aj obyvatelia so sťažnosťami na neprimeranú intenzitu zápachu, ktorý podľa ich vyjadrení spôsobil niekoľkým z nich silné bolesti hlavy, nehovoriac o ďalších obmedzeniach pri vykonávaní každodenných ľudských činností.

viac...


 

Návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta Levoča a na udelenie Ceny mesta Levoča

Mesto Levoča oslavuje tento rok 770. výročie prvej písomnej správy. Pri tejto príležitosti primátor mesta Levoča na  slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči v závere roka 2019 verejne ocení tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta. Navrhujúcimi v prípade Ceny mesta Levoča môžete byť aj Vy, obyvatelia mesta. Štatút mesta pritom nevylučuje iniciatívnu funkciu obyvateľov mesta ani v prípade Čestného občianstva mesta Levoča.

viac...


 

SMS MOBIL PARKING V MESTE LEVOČA

letak.jpgSMS parking bez registrácie a bez úhrady kreditu vopred:
- hodinové sadzby parkovného (minimálna doba 1 hodina)
- na úhradu parkovného stačí iba zaslať SMS na čislo 2200 v tvale LE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla (napr. LE A1 LE123AB)
- SMS parkovanie bez registrácie je určené iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile, O2 a Orange.

viac...


 

Oznamy

Pozvánka na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 /streda/ o 10.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

viac...


 

OZNÁMENIE - prerušenie dodávky elektriny

  • v termíne 20. septembra 2019 v čase od 07.20 h  do 17.30 h - Levoča: Gymnaziálny priechod č. d. 1, Hradby č. d. 50, Kláštorská ulica č. d. 27-36, 41, 43-45, 47-51, 58, 3146, 542, Námestie Majstra Pavla č. d. 42

 

viac...


 

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Žiadame všetkých žiadateľov, ktorí majú za cieľ realizovať projekty, ktoré sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Levoča, aby v termíne od 05.08.2019 – 05.09.2019 doručili svoje vyplnené žiadosti na Okresný úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča.

viac...


 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Levoči v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

viac...


 

Parkovacie známky na rok 2019

Parkovacie známky na rok 2019 sa budú predávať v pokladni Klientskeho centra na mestskom úrade v Levoči (platba v hotovosti alebo kartou), alebo na útvare Mestskej polície (platba len kartou) od 8.1.2019. Cena ročnej parkovacej známky sa nemení – ostáva vo výške 70 eur. Cena parkovacej známky od 1.7.2019 je 35 eur.

viac...


 

PSY V MESTE

Základné legislatívne normy - Etiketa prechádzky so psom - Stal som sa vlastníkom psa, ako mám postupovať? - Sadzba dane za psa - Informácia pre majiteľov psov

viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Levoča 2018 - 2024

Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Levoča samospráva nielen napĺňa požiadavky legislatívneho rámca SR, ale zároveň deklaruje záujem o rozvoj sociálnych služieb na území mesta Levoča ako nevyhnutného predpokladu pre ďalší nárast kvality života obyvateľov mesta, a to najmä špecifických skupín, ktoré predstavujú najzraniteľnejších členov spoločenstva v meste Levoča.

viac...


 

Kultúra a šport

DNI MAJSTRA PAVLA 2019

dni-majstra-pavla-2019_m.jpg
JÚL - AUGUST
Medzinárodný festival

viac...


 

Letné KINO

letne kino_m.jpg
JÚL - AUGUST
Átrium - Mestské divadlo v Levoči

viac...


 

Vstupy do Veže Baziliky sv. Jakuba

veza_m.jpg
Príďte si vychutnať pohľad na mesto a okolie z výšky.
216 schodov predsa nie je žiadna prekážka.

viac...


 

FÉLIXOVA CESTA

felixova cesta_m.jpg
Mestská hra o Levoči
 

viac...


 

Kultúrne piatky

kulturne piatky_m.jpg
August 2019
Námestie Majstra Pavla / Severný park / Radnica

viac...


 

Program KINO-DIVADLO

msks.jpg
Program kultúrnych a spoločenských akcií v Levočskom KINE a DIVADLE
AUGUST 2019

viac...


 

ŠPORT

sport.jpg
Prehľad športových podujatí
AUGUST 2019

viac...


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka